Зовнішньоекономічна (виробнича) практика

Переглядів:  331
Індекс: 00771
Зовнішньоекономічна (виробнича) практика : програма та методичні рекомендації для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійних програм «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародна логістика і митна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. М. О. Іщенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 28 с.

Видання розкриває мету, завдання та зміст виробничої зовнішньоекономічної практики, відображає різноманітні аспекти проведення практики, містить методичні рекомендації для студентів із питань проходження практики, а також підготовки, оформлення звітів та їх захисту.

Машинне навчання: методи та моделі

Переглядів:  1085
ISBN: 
978-966-285-654-5
Індекс: 00791
Машинне навчання: методи та моделі : підручник для бакалаврів, магістрів та докторів філософії спеціальності 051 «Економіка» / К. Ю. Кононова. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. 280 с.

У підручнику розглядаються основні принципи аналізу даних та машинного навчання, приділяється увага CRISP-DM методології та питанням підготовки даних.

Менеджмент: простір варіантів

Переглядів:  670
ISBN: 
978-966-285-658-3
Індекс: 00733
Менеджмент: простір варіантів : навчальний посібник / за заг. ред. Г. О. Дорошенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 520 с.

Даний навчальний посібник знайомить читача з теорією та практикою сучасного менеджменту, охоплює широке коло питань, що розкривають роль менеджменту у забезпеченні ефективності підприємницької діяльності. Навчальний посібник необхідний студентам,викладачам, а також тим, хто починає чи вже працює у бізнесі, не маючи відповідної фахової освіти.

Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «HR-менеджмент»

Переглядів:  295
Індекс: 00769
Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «HR-менеджмент» / уклад. С. М. Бабич, О. О. Крикун, Т. О.  Самофалова, І. А. Тернова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 32 с.

Методичні рекомендації складено для здобувачів спеціальності 073 «Менеджмент» та спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. В методичних рекомендаціях подано методичні та довідкові матеріали, необхідні для підготовки й оформлення курсової роботи з дисципліни «HR-менеджмент».

Ключові слова:

Business English

Переглядів:  1430
Індекс: 00643
Business English : навчально-методичний посібник / А.  Б. Калюжна, О.  І. Радченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 172 с.

Даний навчально-методичний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Міжнародні економічні відносини» (очного та заочного відділень 2–4 курсів), та може бути використаний студентами економічних спеціальностей – маркетингу, менеджменту, які продовжують вивчати англійську мову професійного спілкування.

Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо‐професійних програм підготовки «Менеджмент організацій», «Бізнес‐менеджмент», «Адміністративний менеджмент» другого магістерського рівня вищої освіти

Переглядів:  635
Індекс: 00677
Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо‐професійних програм підготовки «Менеджмент організацій», «Бізнес‐менеджмент», «Адміністративний менеджмент» другого магістерського рівня вищої освіти / уклад. Г. О. Дорошенко, Д. В. Бабич, С. М. Бабич, О. О. Крикун, С. М. Нескородєв, В. Ф. Пуртов, І. А. Тернова, В. Г. Штучний. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 28 с.

Наскрізна програма практики складена для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо‐професійних програм підготовки «Менеджмент організацій», «Бізнес‐менеджмент», «Адміністративний менеджмент» другого магістерського рівня вищої освіти.

Ключові слова:

Наскрізна програма практики та методичні вказівки до виконання для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм підготовки «Менеджмент організацій»; «Менеджмент бізнес-процесів»

Переглядів:  666
Індекс: 00678
Наскрізна програма практики та методичні вказівки до виконання для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм підготовки «Менеджмент організацій»; «Менеджмент бізнес-процесів». Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти / уклад. Г. О. Дорошенко, Д. В. Бабич, С. М. Бабич, Г. І. Заднєпровська, О. О. Крикун, Т. О. Самофалова, І. А. Тернова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 32 с.

Наскрізну програму практики складено для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм підготовки «Менеджмент організацій»; «Менеджмент бізнес-процесів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Ключові слова:

Методичні вказівки до проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Переглядів:  655
Індекс: 00679
Методичні вказівки до проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти : методичні вказівки / уклад. Г. О. Дорошенко, В. В. Сичова, Г. І. Заднєпровська, Т. О. Самофалова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 24 с.

Методичні вказівки складено для здобувачів вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Переглядів:  606
Індекс: 00680
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти / уклад. Г. О. Дорошенко, Д. В. Бабич, С. М. Бабич та ін. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 40 с.

Методичні вказівки складено для здобувачів вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Основи наукових досліджень: методологія і практика

Переглядів:  811
Індекс: 00697
Основи наукових досліджень: методологія і практика : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / І. В. Тимошенков, В. І. Сідоров, О. М. Нащекіна ; за заг. ред. проф. І. В. Тимошенкова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 252 с.

У навчальному посібнику викладаються теоретичні і практичні питання організації і проведення наукових досліджень. Представлено цілісну концепцію наукового дослідження в соціальних науках, починаючи від обґрунтування його загальнофілософських основ і закінчуючи визначенням конкретних напрямів, форм і методів збору, аналізу, інтерпретації і презентації наукових результатів.

Страницы