Business English

Переглядів:  1349
Індекс: 00643
Business English : навчально-методичний посібник / А.  Б. Калюжна, О.  І. Радченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 172 с.

Даний навчально-методичний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Міжнародні економічні відносини» (очного та заочного відділень 2–4 курсів), та може бути використаний студентами економічних спеціальностей – маркетингу, менеджменту, які продовжують вивчати англійську мову професійного спілкування. Навчально-методичний посібник складено відповідно до навчальної програми з англійської мови ХНУ імені В. Н. Каразіна згідно з вимогами освітньо-професійної програми й освітньо-кваліфікаційної характеристики з формування обсягу і якості знань та вмінь студентів при вивченні цієї дисципліни. Матеріал посібника зорієнтовано на поглиблення мовленнєвих знань студентів шляхом розширення лексичної бази та формування навичок спілкування іноземною мовою у професійній сфері. Посібник побудовано як додатковий ресурс до підручника The Business 2.0 B1+ Intermediate. Структура посібника дозволяє використовувати його як для роботи в аудиторії, так і самостійної підготовки студентів.