Етнопсихологія

Переглядів:  109
ISBN: 
978-966-285-530-2
Індекс: 00616
Етнопсихологія : підручник / В. М. Павленко. ‒ Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. ‒ 448 с.

Підручник узагальнює сучасні наукові погляди на предмет, історію, основні підходи, поняття та методи етнопсихології.

Профілактика та корекція відхилень поведінки

Переглядів:  46
Індекс: 00669
Профілактика та корекція відхилень поведінки : навч.-метод. посіб. до самост. роботи студентів / уклад. Н. В. Самойлова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 120 с.

Навчально-методичний посібник знайомить із сучасними теоріями, підходами і методикою організації профілактики залежності від психоактивних речовин, розкриває значення проведення профілактичних заходів з підлітками та молоддю.

Лакан, топология и сцена психоанализа

Переглядів:  169
ISBN: 
978-968-285-542-5
Індекс: 00602
Лакан, топология и сцена психоанализа : научно-аналитический обзор / Ю. О. Азарова. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2018. – 60 с.

Изучая проект Жака Лакана, автор делает акцент на «топологическом повороте» в психоанализе 1970-х годов. Применяя математические фигуры (лента Мёбиуса, тор, бутылка Клейна), Лакан обнаруживает, что бессознательное содержит в себе топологические структуры.

Ключові слова:

Втрачена та нова адаптивність: сучасні психологічні особливості, що пов’язані з еволюційним минулим

Переглядів:  73
ISBN: 
987-966-285-456-5
Індекс: 00617
Втрачена та нова адаптивність: сучасні психологічні особливості, що пов’язані з еволюційним минулим : монографія / О. Л. Луценко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 312 с

У монографії висвітлюється новий напрям психології – еволюційна психологія, що спрямована на вивчення зв’язку між сучасними психологічними особливостями людини та їх філогенетичним походженням. Наводиться опис чисельних авторських експериментальних досліджень з виходом на узагальнюючі теоретичні моделі співвідношення адаптаційних патернів різного значення.

Політична психологія

Переглядів:  138
ISBN: 
978-966-285-270-1
Індекс: 00533
Політична психологія : навчальний посібник для вищої школи / В. В. Москаленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 92 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методологічні та прикладні основи політичної психології, а також розкрито актуальні проблеми вітчизняної політичної психології.

Психологічна компетентність валеолога

Переглядів:  128
Індекс: 00459
Психологічна компетентність валеолога : навчально-методичний посібник / уклад. Н. В. Самойлова, Я. М. Метіль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 76 с.

Навчально-методичний посібник розроблено для студентів напряму підготовки«Здоров`я людини» з метою активізації пізнавальної активності студентів, формування глибоких, систематичних знань з дисципліни «Психологічна компетентність валеолога» та реалізації компетентнісного навчання у вищому навчальному закладі. Для студентів 5 курсу напряму підготовки 8.010203 «Здоров’я людини».

Психология личности и развивающего обучения

Переглядів:  147
ISBN: 
978-966-285-330-8
Індекс: 00480
Психология личности и развивающего обучения / А. К. Дусавицкий. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 100 с.

Книга содержит цикл лекций, прочитанных студентам на факультете психологии ХНУ имени В. Н. Каразина Александром Константиновичем Дусавицким

Система радости: эссенциальная саморегуляция психики и ее психологическая коррекция

Переглядів:  173
ISBN: 
978-966-285-350-6
Індекс: 00495
Система радости : эссенциальная саморегуляция психики и ее психологическая коррекция : монография / И. А. Кочарян. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 288 с.

Монография посвящена решению проблемы поддержания психологического здоровья и благополучия человека за счет настройки особой системы психической саморегуляции. Системообразующим фактором формирования такой системы является самоактуализирующая тенденция человека.

Нормативно-правові документи України, що регламентують працю психолога у різних сферах практичної діяльності

Переглядів:  285
ISBN: 
978-966-285-232-5
Індекс: 00377
Нормативно-правові документи України, що регламентують працю психолога у різних сферах практичної діяльності : навчально-методичний посібник / К. А. Андроннікова, О. Л. Луценко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 68 с.

У цьому посібнику зібрано та прокоментовано переважну більшість сучасних нормативних актів, які в Україні регламентують діяльність практичних психологів.

Прикладна психологія

Переглядів:  265
ISBN: 
978-966-285-208-0
Індекс: 00389
Прикладна психологія : навчальний посібник / В. М. Павленко, І. В. Кряж, О. Л. Луценко та ін. ; за ред. В. М. Павленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 532 с.

Навчальний посібник містить значний обсяг опрацьованого матеріалу міждисциплінарного змісту.

Страницы