Вибрані наукові праці

Переглядів:  29
ISBN: 
978-966-285-656-9
Індекс: 00736
Вибрані наукові праці / О. Ф. Іванова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 444 с.

Подані роботи з індивідуальної і колективної пам'яті, історії психології, порівняльно-історичних досліджень, психологічних аспектів вивчення Голокосту, гендерних досліджень у психології, а також роботи з іншої тематики, що були створені у різні роки.

Етнопсихологія

Переглядів:  608
ISBN: 
978-966-285-530-2
Індекс: 00616
Етнопсихологія : підручник / В. М. Павленко. ‒ Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. ‒ 448 с.

Підручник узагальнює сучасні наукові погляди на предмет, історію, основні підходи, поняття та методи етнопсихології.

Профілактика та корекція відхилень поведінки

Переглядів:  556
Індекс: 00669
Профілактика та корекція відхилень поведінки : навч.-метод. посіб. до самост. роботи студентів / уклад. Н. В. Самойлова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 120 с.

Навчально-методичний посібник знайомить із сучасними теоріями, підходами і методикою організації профілактики залежності від психоактивних речовин, розкриває значення проведення профілактичних заходів з підлітками та молоддю.

Синдром «емоційного холоду» в міжособистісних стосунках»

Переглядів:  329
ISBN: 
978-966-285-592-0
Індекс: 00689
Синдром «емоційного холоду» в міжособистісних стосунках»: монографія / [кол. авт.] ; за ред. О. С. Кочаряна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 276 с.

В роботі узагальнено феноменологію порушень міжособистісних стосунків, таких як міжособистісна залежність, контрзалежність, страх психологічної інтимності, самотність тощо, які концептуалізовано як синдром «емоційного холоду». Наведено результати власних емпіричних досліджень та авторські психодіагностичні та психотерапевтичні методики.

Лакан, топология и сцена психоанализа

Переглядів:  587
ISBN: 
978-968-285-542-5
Індекс: 00602
Лакан, топология и сцена психоанализа : научно-аналитический обзор / Ю. О. Азарова. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2018. – 60 с.

Изучая проект Жака Лакана, автор делает акцент на «топологическом повороте» в психоанализе 1970-х годов. Применяя математические фигуры (лента Мёбиуса, тор, бутылка Клейна), Лакан обнаруживает, что бессознательное содержит в себе топологические структуры.

Ключові слова:

Втрачена та нова адаптивність: сучасні психологічні особливості, що пов’язані з еволюційним минулим

Переглядів:  358
ISBN: 
987-966-285-456-5
Індекс: 00617
Втрачена та нова адаптивність: сучасні психологічні особливості, що пов’язані з еволюційним минулим: монографія / О. Л. Луценко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 312 с

У монографії висвітлюється новий напрям психології – еволюційна психологія, що спрямована на вивчення зв’язку між сучасними психологічними особливостями людини та їх філогенетичним походженням. Наводиться опис чисельних авторських експериментальних досліджень з виходом на узагальнюючі теоретичні моделі співвідношення адаптаційних патернів різного значення.

Політична психологія

Переглядів:  409
ISBN: 
978-966-285-270-1
Індекс: 00533
Політична психологія : навчальний посібник для вищої школи / В. В. Москаленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 92 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методологічні та прикладні основи політичної психології, а також розкрито актуальні проблеми вітчизняної політичної психології.

Психологічна компетентність валеолога

Переглядів:  369
Індекс: 00459
Психологічна компетентність валеолога : навчально-методичний посібник / уклад. Н. В. Самойлова, Я. М. Метіль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 76 с.

Навчально-методичний посібник розроблено для студентів напряму підготовки«Здоров`я людини» з метою активізації пізнавальної активності студентів, формування глибоких, систематичних знань з дисципліни «Психологічна компетентність валеолога» та реалізації компетентнісного навчання у вищому навчальному закладі. Для студентів 5 курсу напряму підготовки 8.010203 «Здоров’я людини».

Психология личности и развивающего обучения

Переглядів:  366
ISBN: 
978-966-285-330-8
Індекс: 00480
Психология личности и развивающего обучения / А. К. Дусавицкий. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 100 с.

Книга содержит цикл лекций, прочитанных студентам на факультете психологии ХНУ имени В. Н. Каразина Александром Константиновичем Дусавицким

Система радости: эссенциальная саморегуляция психики и ее психологическая коррекция

Переглядів:  408
ISBN: 
978-966-285-350-6
Індекс: 00495
Система радости : эссенциальная саморегуляция психики и ее психологическая коррекция : монография / И. А. Кочарян. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 288 с.

Монография посвящена решению проблемы поддержания психологического здоровья и благополучия человека за счет настройки особой системы психической саморегуляции. Системообразующим фактором формирования такой системы является самоактуализирующая тенденция человека.

Страницы