Ігровий тренінг пізнавальних процесів учнів

Переглядів:  473
ISBN: 
978-966-623-929-0
Індекс: 00166
Ігровий тренінг пізнавальних процесів учнів : ігри та вправи : навчальний посібник [для студентів, викладачів, практичних психологів] / Заїка Є. В.  – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 256 с.

У навчальному посібнику подано розроблену автором систему вправ та ігор, які спрямовані на інтенсивний розвиток в учнів пізнавальних процесів: мислення (логічного, просторового, образного), уяви, пам’яті, внутрішнього плану дій та способів роботи з текстами. Для студентів психологічних факультетів та відділень, фахівців у галузі вікової та педагогічної психології, практичних психологів.

Психология памяти : традиции и современность

Переглядів:  318
ISBN: 
978-966-623-970-2
Індекс: 00167
Психология памяти : традиции и современность : монография / [Е. В. Заика, Е. Ф. Иванова, И. М. Мельник и др.] – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 288 с.

Представлены работы по истории психологии памяти, экспериментальные исследования памяти, разработки по проблемам связи памяти с личностью и обществом. Раскрыты проблемы и перспективы развития.

Страницы