Система радости: эссенциальная саморегуляция психики и ее психологическая коррекция

Переглядів:  811
ISBN: 
978-966-285-350-6
Індекс: 00495
Система радости : эссенциальная саморегуляция психики и ее психологическая коррекция : монография / И. А. Кочарян. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 288 с.

Монография посвящена решению проблемы поддержания психологического здоровья и благополучия человека за счет настройки особой системы психической саморегуляции. Системообразующим фактором формирования такой системы является самоактуализирующая тенденция человека.

Нормативно-правові документи України, що регламентують працю психолога у різних сферах практичної діяльності

Переглядів:  1338
ISBN: 
978-966-285-232-5
Індекс: 00377
Нормативно-правові документи України, що регламентують працю психолога у різних сферах практичної діяльності : навчально-методичний посібник / К. А. Андроннікова, О. Л. Луценко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 68 с.

У цьому посібнику зібрано та прокоментовано переважну більшість сучасних нормативних актів, які в Україні регламентують діяльність практичних психологів.

Прикладна психологія

Переглядів:  1714
ISBN: 
978-966-285-208-0
Індекс: 00389
Прикладна психологія : навчальний посібник / В. М. Павленко, І. В. Кряж, О. Л. Луценко та ін. ; за ред. В. М. Павленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 532 с.

Навчальний посібник містить значний обсяг опрацьованого матеріалу міждисциплінарного змісту.

Психология общения

Переглядів:  634
ISBN: 
978-966-285-176-2
Індекс: 00392
Психология общения : учебное пособие / сост. В. И. Пономарев, В. В. Слюсар, Я. К. Ягнюк, Е. П. Архипенко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 268 с.

В предлагаемом учебном пособии изложены ключевые сведения по психологии общения и понимания людьми друг друга в процессе взаимодействия. Общение рассмотрено с точки зрения выполняемых им функций – коммуникативной, интерактивной и перцептивной. Охарактеризованы психологические особенности медицинского общения.

Ключові слова:

Полоролевая психология

Переглядів:  712
ISBN: 
978-966-285-249-3
Індекс: 00437
Полоролевая психология : коллективная монография / [А. С. Кочарян, М. Е. Жидко, Н. Н. Терещенко, Е. В. Фролова] ; под ред. доктора психологических наук, профессора А. С. Кочаряна. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 236 с.

В монографии представлен анализ основных теоретических и психодиагностических подходов к полоролевому пространству личности. Выделены структурные модели организации полоролевой сферы личности. Описан оригинальный инструментарий их диагностики.

Психотерапия как невербальная практика

Переглядів:  1238
ISBN: 
978-966-285-141-0
Індекс: 00255
Психотерапия как невербальная практика : коллективная монография / [А. С. Кочарян, И. А. Кочарян, М. Е. Жидко, Н. Н. Терещенко, А. М. Лисеная, Л. П. Рогулева, С. А. Кочарян] ; под ред. д. психол. н., проф. А. С. Кочаряна. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 260 с.

Коллективная монография посвящена исследованию роли субвербальных компонентов психотерапии как антитеза нарративной практики. Книга адресована ученым, практикующим психологам, психотерапевтам, студентам-психологам и всем, кто проявляет интерес к психотерапии и методам личностного роста.

Основи наукових досліджень

Переглядів:  1170
Індекс: 00257
Адаменко М. І. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій / М. І. Адаменко, М. В. Бейлін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 188 с.

Конспект лекцій призначено для формування цілісного уявлення про основи наукової діяльності та для формування загальнонаукового категоріального апарату, надання базового уявлення про системний підхід, логіку процесу наукового дослідження, загальнонаукові методи пізнання, використання моделей і моделювання у наукових дослідженнях.

Ключові слова:

Основи педагогіки вищої школи

Переглядів:  818
ISBN: 
978-966-285-147-2
Індекс: 00259
Лунячек В. Е. Основи педагогіки вищої школи : навчальний посібник / В. Е. Лунячек. − Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. − 252 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлено основи педагогіки вищої школи. Особливу увагу приділено питанням, які недостатньо відображені в існуючих підручниках і посібниках за запропонованою тематикою. Це проблеми забезпечення якості вищої освіти, запровадження компетентнісного підходу, управління навчанням у ВНЗ, ІТ-забезпечення навчального процесу.

Психология переживаний

Переглядів:  638
ISBN: 
978-966-623-830-9
Індекс: 00163
Психология переживаний : учебное пособие / А. С. Кочарян, А. М. Лисеная. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 224 с.

Учебное пособие посвящено актуальной проблеме нашего времени – восстановлению и поддержке психического здоровья людей, переживающих трудные жизненные ситуации: стрессы, фрустрации, конфликты, кризисы, психические травмы, горе. Особенность пособия – психотерапевтическая направленность.

Ігровий тренінг пізнавальних процесів учнів

Переглядів:  774
ISBN: 
978-966-623-929-0
Індекс: 00166
Ігровий тренінг пізнавальних процесів учнів : ігри та вправи : навчальний посібник [для студентів, викладачів, практичних психологів] / Заїка Є. В.  – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 256 с.

У навчальному посібнику подано розроблену автором систему вправ та ігор, які спрямовані на інтенсивний розвиток в учнів пізнавальних процесів: мислення (логічного, просторового, образного), уяви, пам’яті, внутрішнього плану дій та способів роботи з текстами. Для студентів психологічних факультетів та відділень, фахівців у галузі вікової та педагогічної психології, практичних психологів.

Страницы