Основи елементарної астрономії

Переглядів:  642
ISBN: 
978-966-285-687-3
Індекс: 00740
Основи елементарної астрономії : навчальний посібник / В.  А. Захожай, О. В. Захожай. – Харків : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2021. – 232 с.

Навчальний посібник містить основні загальні положення астрономії, розглянуті у контексті побудови сучасної астрономічної картини світу. Кожний розділ супроводжується тестовими завданнями та контрольними запитаннями, які допоможуть перевірити рівень оволодіння матеріалом.

Ключові слова: