Метеорологія та кліматологія

Переглядів:  1409
ISBN: 
978-966-285-277-6
Індекс: 00491
Метеорологія та кліматологія : навчальний посібник / С. І. Решетченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 220 с.

У навчальному посібнику подані основні теоретичні питання з навчальної дисципліни «Метеорологія та кліматологія». Викладаються основи будови, складу атмосфери та закономірності атмосферних явищ, що в ній відбуваються; методи і засоби вимірювання основних метеорологічних величин.

Физические эффекты солнечных затмений в атмосфере и геокосмосе

Переглядів:  738
ISBN: 
978-966-285-036-9
Індекс: 00153
Черногор Л. Ф. Физические эффекты солнечных затмений в атмосфере и геокосмосе : монография /Л. Ф. Черногор. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 480 с.

Изложены общие сведения о системах Земля – атмосфера – ионосфера – магнитосфера и Солнце – межпланетная среда – магнитосфера – ионосфера – атмосфера – Земля. Описаны результаты радиофизических и оптических наблюдений основных эффектов в этих системах, вызванных частными солнечными затмениями в окрестности г. Харькова (Украина) в 1999–2011 гг.