You and Your Life (Work and Leasure)

Переглядів:  736
ISBN: 
978-966-285-314-8
Індекс: 00581
You and Your Life (Work and Leasure) : навчальний посібник з усної практики для студентів 6 курсу заочної форми навчання факультету іноземних мов : в 3 ч. Ч. 3 / І. О. Свердлова, А. С.Птушка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 212 с.

Навчальний посібник розрахований на студентів денної та заочної форми навчання факультетів іноземних мов і є подальшим кроком на шляху створення навчальних матеріалів для студентів вищих навчальних закладів у зв’язку з інтеграцією української освіти до загальноєвропейської.

Ключові слова: