Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції

Переглядів:  723
ISBN: 
978-966-285-214-1
Індекс: 00396
Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції : навчальний посібник / І. Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, В. В. Рєзніков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 496 с.

У посібнику описано теоретичні засади міжнародної економічної інтеграції на різних рівнях економічних систем. Розглянуто особливості Світової організації торгівлі як глобального регулятора міжнародних інтеграційних процесів і наслідки для України від підписання угоди з СОТ. Розкрито основні етапи розвитку, структуру, спільні політики ЄС з урахуванням стратегії «Європа – 2020».

Еволюція економічної інтеграції в країнах Європи

Переглядів:  369
ISBN: 
978-966-623-955-9
Індекс: 00135
Беренда С. В. Еволюція економічної інтеграції в країнах Європи : монографія / С. В. Беренда. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 168 с.

У монографії висвітлено можливості використання положень еволюційного вчення в економіці та застосування їх у дослідженні економічної інтеграції. Автор намагається ввести в науковий обіг дослідження економічної інтеграції міждисциплінарний підхід.