Математичнi методи наближених обчислень у теоретичнiй фiзицi

Переглядів:  313
Індекс: 00764
Математичнi методи наближених обчислень у теоретичнiй фiзицi : навч.-метод. посіб. / С. С. Апостолов, Т. М. Рохманова. – Харків : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2021. – 84 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів фізичних спеціальностей, які вивчають математичні методи наближених обчислень, та містить стислий, проте ємний виклад ряду наближених методiв, що використовуються у математицi та теоретичнiй фiзицi для отримання асимптотичних виразiв, а також ряд завдань, розв’язання яких сприяє розумінню ідей викладених методів та розвитку необхідних прак