Історія перекладу та думок про переклад у стародавні часи

Переглядів:  796
ISBN: 
978-966-285-012-3
Індекс: 00069
Кальниченко О. А. Історія перекладу та думок про переклад у стародавні часи : навчальний посібник для студентів 5 курсу факультету іноземних мов освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/спеціаліст» денної форми навчання / О. А. Кальниченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 184 с.

Навчальний посібник є поєднанням авторської розповіді про історію перекладу – від перших згадок про нього у ІІІ тисячолітті до н. е. до Пізньої античності (VII ст. н. е.), від стародавніх Єгипту та Риму до Індії та Китаю – та антології висловлювань про переклад у згаданий період разом із коментарями до них. Переклади текстів давніх авторів належать відомим сучасним філологам-перекладачам А. О.