Проблеми сучасної освіти

Переглядів:  760
ISBN: 
978-966-285-235-6
Індекс: 00402
Проблеми сучасної освіти : збірник науково-методичних праць. – Вип. 6. / укл. Ю. В. Холін, Т. О. Маркова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 164 с.

Шостий випуск збірника присвячено актуальним питанням сучасної освіти: психологічним проблемам в освіті, компетентнісному підходу в організації навчального процесу, інформаційним освітнім технологіям, а також методичним проблемам викладання різних дисциплін у вищій школі. В окремому розділі представлено кращі випускні роботи слухачів школи педагогічної майстерності.