Виробнича організаційно‐аналітична практика

Переглядів:  549
Індекс: 00432
Виробнича організаційно‐аналітична практика : програма та методичні рекомендації (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.03020301 – «Міжнародні економічні відносини», (рівень вищої освіти ‐ магістр) / Л. І. Григорова‐Беренда. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – 16 с.

Видання містить програму виробничої організаційно‐аналітичної практики: мету, завдання та її зміст; розкриває різноманітні аспекти проведення практики, містить методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання з питань та особливостей її проходження та оформлення звітних документів.

Виробнича практика

Переглядів:  460
Індекс: 00433
Виробнича практика : програма та методичні рекомендації для студентів 5 курсу спеціальності 8.03020301 – «Міжнародні економічні відносини» (рівень вищої освіти – магістр) / уклад. Л. І. Григорова‐Беренда – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016 – 28 с.

Видання розкриває мету та зміст виробничої практики, містить методичні рекомендації для студентів з питань проходження практики, оформлення звітної документації, у виданні висвітлюються різноманітні аспекти проведення виробничої практики магістрів. Видання призначене для студентів 5 курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Технологічна практика

Переглядів:  507
Індекс: 00319
Технологічна практика : програма та методичні рекомендації для студентів І курсу спеціальності 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / уклад. Г. В. Довгаль, Н. І. Данько – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 20 с.

Програма розкриває зміст виробничо-ознайомчої практики, мету та завдання, включає в себе методичні вказівки щодо проходження практики, норми контролю за проходженням практики, а також приклади оформлення звіту та критерії оцінювання. Для студентів очної форми навчання, що навчаються за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа».