Економічна теорія

Переглядів:  169
ISBN: 
978-966-285-536-4
Індекс: 00708
Економічна теорія : навч. посібник / за заг. ред. проф. В. І. Сідорова, проф. Є. М.  Воробйова. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2019. – 464 c.

Навчальний посібник містить систематизований виклад тем, які розкривають загальні економічні поняття, мікроекономічні та макроекономічні питання, проблеми світового господарства та міжнародних економічних відносин. Посібник є повним навчально-методичним комплексом, охоплює, крім теоретичної частини, практикум для студентів, додаткові навчально-методичні матеріали.

Ключові слова: