Потенціометричні методи дослідження розчинів

Переглядів:  897
ISBN: 
978–966–285–276–9
Індекс: 00465
Потенціометричні методи дослідження розчинів : навчальний посібник / В. І. Рубцов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 252 с.

У навчальному посібнику розглянуті питання практичного використання методу рівноважної потенціометрії: визначення стандартних потенціалів електродів і коефіцієнтів активності іонів, констант автопротолізу розчинників, констант дисоціації одноосновних і багатоосновних кислот, слабких основ, добутку розчинності.

Збірник завдань з термодинаміки і статистичної фізики у двох частинах.Частина 1. Термодинаміка

Переглядів:  595
ISBN: 
978-966-285-305-6
Індекс: 00468
Збірник завдань з термодинаміки і статистичної фізики у двох частинах. Частина 1. Термодинаміка: навчальний посібник [уклад. А. Г. Гах, В. Д. Ходусов, А. С. Наумовець]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 138 с.

У збірку включені завдання, які розв’язувалися на практичних заняттях із загального курсу «Термодинаміка і статистична фізика» студентами 4 курсу фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Збірка складається з двох частин. У першій частині задачника розглядаються завдання, повʼязані з термодинамікою, а в другій частині – із статистичною фізикою.

Механіка і молекулярна фізика

Переглядів:  658
ISBN: 
978-966-285-225-7
Індекс: 00514
Механіка і молекулярна фізика : навчальний посібник / А. В. Попов, Р. В. Вовк. – 2-ге вид. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 172 с.

У навчальному посібнику викладено розділи загального курсу фізики («Фізичні основи механіки», «Коливання і хвилі», «Молекулярна фізика і термодинаміка») відповідно до навчальних програм для нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Лекції з молекулярної фізики та термодинаміки

Переглядів:  811
ISBN: 
978-966-623-980-1
Індекс: 00002
Дубовик В. М. Лекції з молекулярної фізики та термодинаміки : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. М. Дубовик, В. М. Сухов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 160 с.

Посібник містить лекції з молекулярної фізики та термодинаміки для студентів фізичних спеціальностей університетів, які навчаються за спеціальностями напрямків підготовки «Фізика», «Прикладна фізика», а також для студентів природознавчих факультетів.