Астрофізика

Переглядів:  1224
ISBN: 
978-966-285-137-3
Індекс: 00266
Александров Ю. В. Астрофізика : навчальний посібник для студентів напряму «Фізика» класичних університетів / Ю. В. Александров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 216 с.

У навчальному посібнику розглянуто основи провідного зараз розділу астрономії ‒ астрофізики. Наведено необхідні відомості із загальної астрономії, основні методи і засоби теоретичної та практичної астрофізики, основи фізики зір та планетних систем, фізики Галактики та Метагалактики, основи космології та проблеми життя у Всесвіті. Призначено для студентів напряму «Фізика» класичних університетів.

Ключові слова: