Вступ до астрофізики та космогонії

Переглядів:  399
ISBN: 
978-966-285-211-0
Індекс: 00599
Вступ до астрофізики та космогонії : підручник / В. А. Захожай. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 208 с. – Іл. 98. Табл. 1. Бібліогр. : 80 назв.

Підручник містить основні загальні положення астрофізики та космогонії. Проблеми розглянуто у контексті побудови сучасної астрономічної картини світу. У складі підручника міститься перелік рекомендованих для вивчення літературних джерел та ін. Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів.

Астрофізика

Переглядів:  382
ISBN: 
978-966-285-315-5
Індекс: 00532
Астрофізика: підручник / Ю. В. Александров, В. Г. Шевченко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 252 с.

У підручнику розглянуті основи провідного зараз розділу астрономії – астрофізики. Наведені необхідні відомості із загальної астрономії, розглянуті основні методи і засоби теоретичної та практичної астрофізики, основи фізики зір та планетних систем, фізики Галактики та Метагалактики, основи космології та проблеми життя у Всесвіті.

Ключові слова:

Астрофізика

Переглядів:  1226
ISBN: 
978-966-285-137-3
Індекс: 00266
Александров Ю. В. Астрофізика : навчальний посібник для студентів напряму «Фізика» класичних університетів / Ю. В. Александров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 216 с.

У навчальному посібнику розглянуто основи провідного зараз розділу астрономії ‒ астрофізики. Наведено необхідні відомості із загальної астрономії, основні методи і засоби теоретичної та практичної астрофізики, основи фізики зір та планетних систем, фізики Галактики та Метагалактики, основи космології та проблеми життя у Всесвіті.

Ключові слова:

Вступ до астрофізики та космогонії

Переглядів:  448
ISBN: 
978-966-623-940-5
Індекс: 00122
Захожай В. А. Вступ до астрофізики та космогонії : навч. посібник / В. А. Захожай. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 208 с. – Іл. 98. Табл. 1. Бібліогр. : 80 назв.

Навчальний посібник містить інформацію про основні положення та проблеми астрофізики і космогонії. Проблеми розглянуті у контексті побудови сучасної астрономічної картини світу. У складі посібника міститься перелік рекомендованих для вивчення літературних джерел та інше. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.