Вступ до астрофізики та космогонії

Переглядів:  390
ISBN: 
978-966-285-211-0
Індекс: 00599
Вступ до астрофізики та космогонії : підручник / В. А. Захожай. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 208 с. – Іл. 98. Табл. 1. Бібліогр. : 80 назв.

Підручник містить основні загальні положення астрофізики та космогонії. Проблеми розглянуто у контексті побудови сучасної астрономічної картини світу. У складі підручника міститься перелік рекомендованих для вивчення літературних джерел та ін. Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів.

Вступ до астрофізики та космогонії

Переглядів:  439
ISBN: 
978-966-623-940-5
Індекс: 00122
Захожай В. А. Вступ до астрофізики та космогонії : навч. посібник / В. А. Захожай. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 208 с. – Іл. 98. Табл. 1. Бібліогр. : 80 назв.

Навчальний посібник містить інформацію про основні положення та проблеми астрофізики і космогонії. Проблеми розглянуті у контексті побудови сучасної астрономічної картини світу. У складі посібника міститься перелік рекомендованих для вивчення літературних джерел та інше. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.