Геоінформаційне моделювання природно-антропогенного довкілля

Переглядів:  755
ISBN: 
978-966-285-052-9
Індекс: 00194
Костріков С. В. Геоінформаційне моделювання природно-антропогенного довкілля : монографія / С. В. Костріков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 484 с.

Монографія присвячена теоретико-методологічному і методичному обґрунтуванню, практичній реалізації та апробації авторської концепції геоінформаційного моделювання окремих компонентів природно-антропогенного довкілля. В якості головного об’єкту моделювання обраний певний сегмент географічного простору, що адекватно описує частину навколишнього середовища – водозбірний басейн. Останній є природничою ареною мешкання та господарської діяльності людства протягом всієї його історії. Методологічною основою роботи є просторовий гідролого-геоморфологічний аналіз, що реалізується через ГІС-засоби. Наведено регіональні приклади геоінформаційного моделювання різних складових довкілля тестових водозбірних басейнів, геологічного середовища, а також певних техногенних об’єктів. Обговорюються деякі проблемні питання та перспективи ГІС-моделювання. Наводяться приклади інтерфейсу та функціональності авторського програмного забезпечення із геоінформаційного моделювання. Розрахована на фахівців із геоінформатики та ГІС-технологій, геоморфологів і гідрологів, науковців з інших предметних галузей, аспірантів та студентів.