Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»

Переглядів:  893
ISBN: 
978-966-285-148-9
Індекс: 00269
Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія» : навчально - методичний посібник / [кол. авт.; за ред. В. А. Пересадько, В. Е. Лунячека, К. В. Шпурік]. − Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. − 240 с.

У посібнику надано методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт під час вивчення навчальних дисциплін варіативної частини навчального плану за спеціальністю 6.040104 «Географія». Сформульовано компетентності, які повинні бути сформовані у майбутніх бакалаврів, спеціалістів і магістрів за цією спеціальністю. Наш посібник є першим комплексним виданням в Україні за зазначеною тематикою.

Ключові слова:

Геоінформаційне моделювання природно-антропогенного довкілля

Переглядів:  763
ISBN: 
978-966-285-052-9
Індекс: 00194
Костріков С. В. Геоінформаційне моделювання природно-антропогенного довкілля : монографія / С. В. Костріков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 484 с.

Монографія присвячена теоретико-методологічному і методичному обґрунтуванню, практичній реалізації та апробації авторської концепції геоінформаційного моделювання окремих компонентів природно-антропогенного довкілля. В якості головного об’єкту моделювання обраний певний сегмент географічного простору, що адекватно описує частину навколишнього середовища – водозбірний басейн.