Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»

Переглядів:  886
ISBN: 
978-966-285-148-9
Індекс: 00269
Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія» : навчально - методичний посібник / [кол. авт.; за ред. В. А. Пересадько, В. Е. Лунячека, К. В. Шпурік]. − Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. − 240 с.

У посібнику надано методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт під час вивчення навчальних дисциплін варіативної частини навчального плану за спеціальністю 6.040104 «Географія». Сформульовано компетентності, які повинні бути сформовані у майбутніх бакалаврів, спеціалістів і магістрів за цією спеціальністю. Наш посібник є першим комплексним виданням в Україні за зазначеною тематикою. Він розрахований на студентів, що навчаються за спеціальністю 6.040104 «Географія», педагогічних працівників, що працюють у системі вищої географічної освіти, усіх, хто цікавиться проблемами викладання географічних дисциплін у вищій школі.

Ключові слова: