Інноваційні напрямки розвитку міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи

Переглядів:  612
ISBN: 
978-966-285-715-3
Індекс: 00802
Інноваційні напрямки розвитку міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи : колективна монографія / за заг. ред. Н. І. Данько, В. О. Бабенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 364 с.

У колетивній монографії розглянута головна роль інновацій у подоланні кризових явищ в економіці у цілому, а також на ринку готельно-ресторанних послуг та у міжнародній електронній комерції зокрема. Розглянуті теоретичні основи та тенденції розвитку інновацій у готельно-ресторанній сфері та міжнародній електронній комерції, проаналізовано роль інновацій як інструмента забезпечення конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанної сфери в умовах турбулентності, розглянуто особливості, напрями та тенденції інноваційного розвитку підприємств готельного господарства. Проаналізовано проблеми здорового харчування і створення функціональних продуктів, перспективи використання технологій енергозберігання у готельно-ресторанній справі. Також у монографії розглянуто питання розвитку міжнародної електронної комерції, технологій 4.0.