Риторика

Переглядів:  818
Індекс: 00686
Риторика : навчально-методичний посібник / Н. В. Попова, М. В. Салтанов. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 80 с.

Навчально-методичний посібник «Риторика» знайомить читача з законами ораторського мистецтва, з процесом створення та удосконалення публічної промови. У посібнику розглядаються основні правила використання засобів мовної виразності, філософсько-психологічні засади словесного впливу у різноманітних мовленнєвих ситуаціях. Окрім традиційних розділів загальної риторики у посібник включені і розділи, що присвячені риторичним стратагемам і риторичному конструюванню реальності. У додатку містяться практичні методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної (освітньо-кваліфікаційної) роботи. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

Ключові слова: