Риторика

Переглядів:  837
Індекс: 00686
Риторика : навчально-методичний посібник / Н. В. Попова, М. В. Салтанов. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 80 с.

Навчально-методичний посібник «Риторика» знайомить читача з законами ораторського мистецтва, з процесом створення та удосконалення публічної промови. У посібнику розглядаються основні правила використання засобів мовної виразності, філософсько-психологічні засади словесного впливу у різноманітних мовленнєвих ситуаціях.

Ключові слова:

Парадокси політичних рішень в епоху постдемократії

Переглядів:  578
ISBN: 
978-966-285-620-0
Індекс: 00698
Парадокси політичних рішень в епоху постдемократії : монографія / Н. А. Вінникова. – Харків : ХНУ імені В.  Н.  Каразіна, 2019. – 424 с.

Монографія присвячена дослідженню політичного рішення як об’єкта наукового пізнання в контексті сучасних технологічних, політичних, економічних і соціальних трендів, розкритих крізь призму концепцій Четвертої промислової революції, постдемократії, посткапіталізму й «прекаріату».

Ключові слова:

Філософія статі

Переглядів:  2008
Індекс: 00636
Філософія статі : методичні рекомендації / укл. Н. В. Загурська. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 36 с.

Методичні рекомендації з курсу «Філософія статі» містять опис і структуру навчальної дисципліни, зміст лекційних тем, завдання для самоконтролю, залікові питання та літературу. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

Ключові слова: