Українські національні і культурні ідентичності в глобалізованому світі (на прикладі культури Слобожанщини)

Переглядів:  808
ISBN: 
978-966-285-219-6
Індекс: 00340
Титар О. В. Українські національні і культурні ідентичності в глобалізованому світі (на прикладі культури Слобожанщини) : монографія / О. В. Титар. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 348 с.

У монографії розглядаються українські національні і культурні ідентичності Слобожанщини, здійснюється класифікація і типологія слобожанських культурних ідентичностей. Глобалізація піднімає проблеми антропологічної кризи і глобального диктату візуального в слобожанських культурних ідентичностях, як перспектива вирішення криз глобалізації пропонується поєднання етико-антропологічного, візуально-антропологічного та психоаналітичного підходів. На широкому емпіричному матеріалі проводиться аналіз чотирьох моделей слобожанських ідентичностей – барокової релігійної ідентичності, модель імперських співіснуючих лояльностей – протоукраїнські ідентичності романтизму; модель модернізму – конфліктуючі національні ідентичності, сучасна модель – співіснуючі ідентичності. Книга призначена для філософів, культурологів, соціологів, фахівців з історії та філософії культури, філософської і культурної антропології, філософії мистецтва, українознавства, а також усіх, хто цікавиться сучасною філософією.