Українські національні і культурні ідентичності в глобалізованому світі (на прикладі культури Слобожанщини)

Переглядів:  815
ISBN: 
978-966-285-219-6
Індекс: 00340
Титар О. В. Українські національні і культурні ідентичності в глобалізованому світі (на прикладі культури Слобожанщини) : монографія / О. В. Титар. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 348 с.

У монографії розглядаються українські національні і культурні ідентичності Слобожанщини, здійснюється класифікація і типологія слобожанських культурних ідентичностей.