Загальна гідрогеологія

Переглядів:  846
ISBN: 
978-966-285-709-2
Індекс: 00801
Загальна гідрогеологія : навчальний посібник / Ф. В. Чомко, Д. Ф. Чомко, І. В. Удалов та ін. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 196 с.

Навчальний посібник розроблено згідно з програмою навчальної дисципліни «Гідрогеологія» одного з курсів професійної та практичної підготовки бакалаврів за спеціальністю 103 «Науки про Землю», спеціалізація «Прикладна гідрогеологія». Головна мета посібника – закріпити і поглибити теоретичні знання, дати методичну основу вивчення курсу, навчити студентів самостійно вирішувати гідрогеологічні задачі, які часто зустрічаються на практиці. Для студентів денного і заочного відділень, які вивчають прикладну гідрогеологію, інженерну гідрогеологію та інші дисципліни гідрогеологічного циклу, а також для спеціалістів, які займаються будівництвом, водним законодавством, екологією та ін.