Загальна гідрогеологія

Переглядів:  575
ISBN: 
978-966-285-709-2
Індекс: 00801
Загальна гідрогеологія : навчальний посібник / Ф. В. Чомко, Д. Ф. Чомко, І. В. Удалов та ін. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 196 с.

Навчальний посібник розроблено згідно з програмою навчальної дисципліни «Гідрогеологія» одного з курсів професійної та практичної підготовки бакалаврів за спеціальністю 103 «Науки про Землю», спеціалізація «Прикладна гідрогеологія».