Основи охорони праці

Переглядів:  1260
Індекс: 00353
Основи охорони праці : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / уклад. М. І. Кулик. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 76 с.

У методичних вказівках представлено чотири практичних роботи, які пов’язані з дослідженнями мікроклімату, освітлення, шуму у виробничих приміщеннях та вмісту шкідливих газів і парів у повітрі робочих зон, що впливають на самопочуття та здоров'я працівника, продуктивність та якість його праці, а також безпеку праці. Наведено вимоги до виробничого середовища, заходи та методи зниження впливу шкідливих виробничих факторів на працівників. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи охорони праці» будуть корисними для студентів вищих навчальних закладів.

Ключові слова: