Інформаційні системи, технології та електронна комерція

Переглядів:  296
Індекс: 00760
Інформаційні системи, технології та електронна комерція : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів (для студентів денної форми навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня) / клад. А. С. Крівцова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 60 с.

Видання містить програму навчальної дисципліни, методичні матеріали до семінарських занять, організаційно-методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, теоретичні питання для підготовки до підсумкового контролю.