Ґрунтознавство : методичні вказівки до практичних робіт

Переглядів:  703
Індекс: 00385
Ґрунтознавство : методичні вказівки до практичних робіт / [уклад. А. А. Лісняк, Г. В. Тітенко, Т. Ю. Усатий]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 60 с.

Методичні вказівки призначено для підготовки фахівців вищих навчальних закладів за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», а також для практичних досліджень екологів і ґрунтознавців при впровадженні агроландшафтних, ґрунтово-екологічних та агрохімічних підходів в екології.

Ґрунтознавство : методичні вказівки для польової практики

Переглядів:  771
Індекс: 00386
Ґрунтознавство : методичні вказівки для польової практики / [уклад. А. А. Лісняк, Г. В. Тітенко, А. Г. Гарбуз, Т. Ю. Усатий]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 68 с.

У методичних вказівках представлені методи і основні напрямки польових досліджень у ґрунтознавстві. Викладено основні принципи і методи опису ґрунтових розрізів, визначення та діагностування морфологічних ознак, хімічного та механічного складу ґрунтів, надано методику оцінки ґрунтових властивостей у польових умовах експрес-методами.

Мониторинг окружающей природной среды

Переглядів:  645
ISBN: 
978-966-623-842-2
Індекс: 00042
Крайнюков А. Н. Мониторинг окружающей природной среды : учебное пособие для студентов экологических специальностей высших учебных заведений / А. Н. Крайнюков. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 176 с.

В учебном пособии рассмотрена необходимость создания и этапы усовершенствования системы мониторинга окружающей природной среды, приведена классификация видов загрязнения окружающей природной среды и методы оценивания экологических ситуаций.

Словник термінів та визначень з навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Охорона праці» та дисциплін екологічної спрямованості, що застосовуються в законодавчих та нормативно-правових актах України

Переглядів:  770
Індекс: 00061
Словник термінів та визначень з навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Охорона праці» та дисциплін екологічної спрямованості, що застосовуються в законодавчих та нормативно-правових актах України / За загальною редакцією І. О. Гірки. – Х., 2012. – 192 с.

У словнику подано основні терміни трудового законодавства, екологічного (включаючи земельне, водне, надрове, фауністичне, флористичне, атмосфероповітряне тощо) та законодавства з цивільного захисту України. Матеріал викладено на основі чинного законодавства.

Ключові слова:

Управление твердыми бытовыми отходами

Переглядів:  678
ISBN: 
978-966-623-832-3
Індекс: 00124
Прокопов Г. А. Управление твердыми бытовыми отходами : учебное пособие для студентов экологических специальностей высших учебных заведений / Г. А. Прокопов, Е. Б. Уткина, М. Хисшемойлер. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 192 с.

В учебном пособии представлены общие сведения о системе комплексного управления отходами. Рассмотрены общие вопросы, связанные с классификацией отходов, объемами и нормами накопления, а также проблемы сортировки, утилизации, рециклинга и удаление твердых бытовых отходов. Рассмотрены возможности промышленной утилизации отходов при использовании пиролизных установок.

Ключові слова:

Екологія людини

Переглядів:  886
ISBN: 
978-966-623-934-4
Індекс: 00062
Некос А. Н. Екологія людини : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / А. Н. Некос, Л. О. Багрова, М. О. Клименко. – 2-ге вид. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 284 с.

У підручнику «Екологія людини» викладені матеріали щодо проблеми збереження людської популяції та гармонізації взаємовідносин людини і довкілля. Дослідження екології людини спрямовані на систему «природа-соціум-людина». Людина у цій складній системі розглядається як біопсихосоціальна істота, яка взаємодіє з різними формами життя та навколишнім середовищем.

Ключові слова:

Екологія та неоекологія. Термінологічний українсько-російсько-англійсько-китайський словник-довідник

Переглядів:  825
ISBN: 
978-966-623-935-1
Індекс: 00063
Некос А. Н. Екологія та неоекологія. Термінологічний українсько-російсько-англійсько-китайський словник-довідник / А. Н. Некос, Н. І. Черкашина, О. Д. Брусенцова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 320 с.

Словник-довідник – це навчальне видання, що містить дефініції базового термінологічно-понятійного апарату нормативних дисциплін, які викладаються при підготовці майбутніх фахівців у галузі екології.

Страницы