Основи квантової механіки. Теорія та практичні завдання

Переглядів:  322
Індекс: 00763
Основи квантової механіки. Теорія та практичні завдання : навч.-метод. посіб. / С. С. Апостолов, О. В. Єзерська. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 140 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів фізичних спеціальностей, які вивчають квантову механіку, і містить конспекти основних лекцій та практичні задачі, розв’язок яких сприяє більш глибокому розумінню фізичних ідей квантової механіки, розвитку необхідних практичних навичок у розв’язанні сучасних задач теоретичної фізики.

Лекцiї з квантової механiки

Переглядів:  807
ISBN: 
978-966-285-073-4
Індекс: 00258
Бережной Ю. А. Лекцiї з квантової механiки : пiдручник / Ю. А. Бережной. – Х. : ХНУ iменi В. Н. Каразiна, 2014. – 432 с.

Викладено нерелятивiстську квантову механiку як роздiл сучасної теоретичної фiзики. Докладно розглянуто iдеї та методи квантової механiки, основи її математичного апарату та застосування квантової фiзики до теорiї структури атомiв, молекул, атомних ядер i до задач розсiяння мiкрооб’єктiв. Для студентiв, аспiрантiв i викладачiв вищих навчальних закладiв.