Технологічна практика

Переглядів:  631
Індекс: 00319
Технологічна практика : програма та методичні рекомендації для студентів І курсу спеціальності 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / уклад. Г. В. Довгаль, Н. І. Данько – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 20 с.

Програма розкриває зміст виробничо-ознайомчої практики, мету та завдання, включає в себе методичні вказівки щодо проходження практики, норми контролю за проходженням практики, а також приклади оформлення звіту та критерії оцінювання. Для студентів очної форми навчання, що навчаються за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа».

Менеджмент організацій

Переглядів:  708
Індекс: 00427
Менеджмент організацій : навчальний посібник / В. Ф. Пуртов, В. П. Третяк, М. М. Кудінова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 152 с.

Активну участь в підготовці та виданні даного посібника взяли магістранти кафедри економіки та менеджменту: К. О. Андреєва, Л. Б. Білоус, О. Г. Воронова, Я. С. Малиновська, Г. С. Пегушина, Ю. І. Прус, О. М.

Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України)

Переглядів:  551
ISBN: 
978-966-285-044-4
Індекс: 00133
Матюшенко І. Ю. Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України) : навч. посібн. / І. Ю. Матюшенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 396 с.

У посібнику описано теоретичні засади інвестування. Розкрито особливості міжнародної підприємницької діяльності та міжнародних операцій з цінними паперами. Наведено процедуру прийняття рішень щодо інвестування у реальні та інноваційні проекти. Розглянуто механізми регулювання і стимулювання інвестиційної діяльності та їх особливості в контексті міжнародної інтеграції України.

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: правові режими та зовнішньоекономічна правосуб’єктність

Переглядів:  663
ISBN: 
978-966-285-008-6
Індекс: 00136
Дмітрієв В. М., Завгородня А. І. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: правові режими та зовнішньоекономічна правосуб’єктність: навчальний посібник / В. М. Дмітрієв, А. І. Завгородня. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 96 с.

У навчальному посібнику на основі широкого аналізу двосторонніх та багатосторонніх міжнародних угод про торговельно-економічну співпрацю та чинного законодавства України розглядаються питання, пов’язані з наданням національного, спеціального режимів і режиму найбільшого сприяння суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють, таку діяльність, на території України, а також із залежністю зовн

Страницы