Астрофізика

Переглядів:  643
ISBN: 
978-966-285-315-5
Індекс: 00532
Астрофізика: підручник / Ю. В. Александров, В. Г. Шевченко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 252 с.

У підручнику розглянуті основи провідного зараз розділу астрономії – астрофізики. Наведені необхідні відомості із загальної астрономії, розглянуті основні методи і засоби теоретичної та практичної астрофізики, основи фізики зір та планетних систем, фізики Галактики та Метагалактики, основи космології та проблеми життя у Всесвіті.

Ключові слова:

Електромагнiтнi властивостi та радiоактивнiсть атомних ядер

Переглядів:  640
ISBN: 
978-966-285-327-8
Індекс: 00457
Електромагнiтнi властивостi та радiоактивнiсть атомних ядер : навчальний посiбник / Ю. А. Бережной, Г. М. Онищенко. – Х. : ХНУ iменi В. Н. Каразiна, 2016. – 152 с.

Викладено електричнi та магнiтнi моменти ядер, розподiл електричного заряду в ядрах та ядернi формфактори, збудження та розпад ядерних станiв за участю фотонiв i заряджених частинок, розглянуто рiзнi типи радiоактивних розпадiв ядер. Використано лише найпотрiбнiший математичний апарат. Навчальний посiбник мiстить численнi iлюстрацiї та таблицi.

Фізична хімія: задачі та вправи

Переглядів:  1025
ISBN: 
978-966-285-338-4
Індекс: 00537
Фізична хімія: задачі та вправи : навчальний посібник / В. І. Рубцов. – 2-ге вид., випр. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 416 с.

Навчальний посібник містить задачі з фізичної хімії відповідно до програми вищих навчальних закладів хімічного профілю і охоплює розділи курсу фізичної хімії: хімічну термодинаміку, молекулярні розчини, гетерогенні та хімічні рівноваги, розчини електролітів, електрохімію та хімічну кінетику.

Ключові слова:

Малі коливання. I. Лінійні коливання

Переглядів:  586
Індекс: 00461
Малі коливання. I. Лінійні коливання : навч.-метод. посіб. / [О. С. Ковальов, О. В. Єзерська, З. О. Майзеліс, Т. С. Чебанова]. – Х. : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2016. –112 с.

Даний навчально-методичний посібник призначений студентам фізичних спеціальностей, які вивчають теоретичну механіку, і містить приклади та задачі, розв’язок яких сприяє більш глибокому розумінню фізичних ідей механіки, розвитку необхідних практичних навичок у виконанні завдань з теорії лінійних коливань.

Збірник завдань з термодинаміки і статистичної фізики у двох частинах.Частина 1. Термодинаміка

Переглядів:  553
ISBN: 
978-966-285-305-6
Індекс: 00468
Збірник завдань з термодинаміки і статистичної фізики у двох частинах. Частина 1. Термодинаміка: навчальний посібник [уклад. А. Г. Гах, В. Д. Ходусов, А. С. Наумовець]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 138 с.

У збірку включені завдання, які розв’язувалися на практичних заняттях із загального курсу «Термодинаміка і статистична фізика» студентами 4 курсу фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Збірка складається з двох частин. У першій частині задачника розглядаються завдання, повʼязані з термодинамікою, а в другій частині – із статистичною фізикою.

Космос, Земля, человек: актуальные проблемы

Переглядів:  574
ISBN: 
978-966-285-380-3
Індекс: 00591
Космос, Земля, человек: актуальные проблемы / Л. Ф. Черногор. – 2-е изд., доп. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. – 384 с.

В этом издании изложены воззрения автора на современную научную картину мира и важнейшие проблемы, которые будоражат умы человечества. К таким проблемам автор отнес НЛО, падение на Землю крупных космических тел, землетрясения, вулка-низм, цунами, сильные пожары, экологию, энергообеспечение и будущее человечества.

Електрика і магнетизм

Переглядів:  628
ISBN: 
978-966-285-226-4
Індекс: 00498
Електрика і магнетизм : навчальний посібник / Р. В. Вовк, А. В. Попов – 2-ге вид. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 148 с.

У навчальному посібнику викладено розділи загального курсу фізики: «Фізичні основи механіки», «Коливання і хвилі», «Молекулярна фізика і термодинаміка» відповідно до навчальних програм для нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Особлива увага приділена формулюванню основних законів і теорем класичної механіки і термодинаміки та виявленню фізичного змісту величин.

Основи наукових досліджень

Переглядів:  670
ISBN: 
978-966-285-243-1
Індекс: 00429
Основи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей / А. В. Дегтярьов, М. Г. Кокодій, В. О. Маслов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 80 с.

У навчальному посібнику викладено загальні відомості про науково-дослідну роботу у вищих навчальних закладах, питання пошуку та обробки науково-технічної інформації, методологія теоретичних та експериментальних досліджень, методи обробки результатів досліджень, правила оформлення та використання результатів досліджень.

Основи молекулярно-динамічного моделювання біополімерів

Переглядів:  669
Індекс: 00442
Основи молекулярно-динамічного моделювання біополімерів : навчальний посібник / В. М. Трусова, Г. П. Горбенко, М. С. Гірич. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 212 с.

У посібнику викладені теоретичні засади та практичні аспекти методу молекулярної динаміки, розглядаються основні етапи молекулярно-динамічного моделювання білків у розчині та у мембранному оточенні з використанням програмного пакету GROMACS. Посібник призначений для студентів, аспірантів, які вивчають комп’ютерне моделювання в біології та медицині.

Ключові слова:

Механіка і молекулярна фізика

Переглядів:  614
ISBN: 
978-966-285-225-7
Індекс: 00514
Механіка і молекулярна фізика : навчальний посібник / А. В. Попов, Р. В. Вовк. – 2-ге вид. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 172 с.

У навчальному посібнику викладено розділи загального курсу фізики («Фізичні основи механіки», «Коливання і хвилі», «Молекулярна фізика і термодинаміка») відповідно до навчальних програм для нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Страницы