Основи молекулярно-динамічного моделювання біополімерів

Переглядів:  700
Індекс: 00442
Основи молекулярно-динамічного моделювання біополімерів : навчальний посібник / В. М. Трусова, Г. П. Горбенко, М. С. Гірич. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 212 с.

У посібнику викладені теоретичні засади та практичні аспекти методу молекулярної динаміки, розглядаються основні етапи молекулярно-динамічного моделювання білків у розчині та у мембранному оточенні з використанням програмного пакету GROMACS. Посібник призначений для студентів, аспірантів, які вивчають комп’ютерне моделювання в біології та медицині.

Ключові слова:

Механіка і молекулярна фізика

Переглядів:  658
ISBN: 
978-966-285-225-7
Індекс: 00514
Механіка і молекулярна фізика : навчальний посібник / А. В. Попов, Р. В. Вовк. – 2-ге вид. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 172 с.

У навчальному посібнику викладено розділи загального курсу фізики («Фізичні основи механіки», «Коливання і хвилі», «Молекулярна фізика і термодинаміка») відповідно до навчальних програм для нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Medical and Biological Physics. Practicum for students studying the subject in English

Переглядів:  751
Індекс: 00443
Medical and Biological Physics. Practicum for students studying the subject in English / V. M. Trusova, O. A. Ryzhova. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2016. – 100 p.

The material contained in the practicum presents the basic theoretical framework of medical and biological physics. The examples of problems are included in this handbook. Each chapter contains a short description of the theoretical material and formulas required for problem solutions. Examples of solved problems are present in the end of subsection.

Лабораторний практикум з оптики. Частина третя

Переглядів:  618
Індекс: 00447
Лабораторний практикум з оптики. Частина третя / уклад. В. П. Пойда, В. П. Хижковий. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 92 с.

У цьому навчально-методичному посібнику наведені методичні інструкції для студентів 2-го курсу фізичного факультету та факультету радіофізики, біофізики і комп’ютерних систем Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна щодо порядку виконання експериментальних лабораторних робіт на навчальному фізичному практикумі з оптики кафедри експериментальної фізики.

Теоретична електродинаміка

Переглядів:  886
ISBN: 
978-966-285-253-0
Індекс: 00526
Теоретична електродинаміка : підручник / [О. В. Багацька, О. Ю. Бутрим, М. М. Колчигін та ін.] – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 414 с.

Пропонований підручник містить матеріали лекційного курсу «Електродинаміка», який читається на радіофізичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна понад тридцять років.

Нелинейная радиофизика

Переглядів:  1828
ISBN: 
978-966-285-255-4
Індекс: 00531
Нелинейная радиофизика : учебник / Л. Ф. Черногор. – 3-е изд., доп. и испр. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 208 с.

Изложены общие вопросы нелинейной электродинамики: исходные уравнения, методы их решения, самовоздействие и взаимодействие волн, теория ударных волн и солитонов, неустойчивости. Приведены многочисленные примеры нелинейных явлений из электродинамики, квантовой и космической радиофизики, физики плазмы и т. д. Обсуждаются вопросы детерминированного хаоса и самоорганизации.

Астрофізика

Переглядів:  691
ISBN: 
978-966-285-315-5
Індекс: 00532
Астрофізика: підручник / Ю. В. Александров, В. Г. Шевченко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 252 с.

У підручнику розглянуті основи провідного зараз розділу астрономії – астрофізики. Наведені необхідні відомості із загальної астрономії, розглянуті основні методи і засоби теоретичної та практичної астрофізики, основи фізики зір та планетних систем, фізики Галактики та Метагалактики, основи космології та проблеми життя у Всесвіті.

Ключові слова:

Електромагнiтнi властивостi та радiоактивнiсть атомних ядер

Переглядів:  675
ISBN: 
978-966-285-327-8
Індекс: 00457
Електромагнiтнi властивостi та радiоактивнiсть атомних ядер : навчальний посiбник / Ю. А. Бережной, Г. М. Онищенко. – Х. : ХНУ iменi В. Н. Каразiна, 2016. – 152 с.

Викладено електричнi та магнiтнi моменти ядер, розподiл електричного заряду в ядрах та ядернi формфактори, збудження та розпад ядерних станiв за участю фотонiв i заряджених частинок, розглянуто рiзнi типи радiоактивних розпадiв ядер. Використано лише найпотрiбнiший математичний апарат. Навчальний посiбник мiстить численнi iлюстрацiї та таблицi.

Фізична хімія: задачі та вправи

Переглядів:  1099
ISBN: 
978-966-285-338-4
Індекс: 00537
Фізична хімія: задачі та вправи : навчальний посібник / В. І. Рубцов. – 2-ге вид., випр. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 416 с.

Навчальний посібник містить задачі з фізичної хімії відповідно до програми вищих навчальних закладів хімічного профілю і охоплює розділи курсу фізичної хімії: хімічну термодинаміку, молекулярні розчини, гетерогенні та хімічні рівноваги, розчини електролітів, електрохімію та хімічну кінетику.

Ключові слова:

Малі коливання. I. Лінійні коливання

Переглядів:  619
Індекс: 00461
Малі коливання. I. Лінійні коливання : навч.-метод. посіб. / [О. С. Ковальов, О. В. Єзерська, З. О. Майзеліс, Т. С. Чебанова]. – Х. : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2016. –112 с.

Даний навчально-методичний посібник призначений студентам фізичних спеціальностей, які вивчають теоретичну механіку, і містить приклади та задачі, розв’язок яких сприяє більш глибокому розумінню фізичних ідей механіки, розвитку необхідних практичних навичок у виконанні завдань з теорії лінійних коливань.

Страницы