Вступ до астрофізики та космогонії

Переглядів:  725
ISBN: 
978-966-623-940-5
Індекс: 00122
Захожай В. А. Вступ до астрофізики та космогонії : навч. посібник / В. А. Захожай. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 208 с. – Іл. 98. Табл. 1. Бібліогр. : 80 назв.

Навчальний посібник містить інформацію про основні положення та проблеми астрофізики і космогонії. Проблеми розглянуті у контексті побудови сучасної астрономічної картини світу. У складі посібника міститься перелік рекомендованих для вивчення літературних джерел та інше. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.

Курс фізики

Переглядів:  572
ISBN: 
978-966-623-936-8
Індекс: 00408
Курс фізики : підручник / В. П. Палєхін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 516 с.

У підручнику розглянуті основні питання курсу фізики: механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, електрики і магнетизму, оптики, елементи фізики атома й атомного ядра. Особливу увагу надано питанням, які необхідні для професійної діяльності: будові та характеристикам Землі і її атмосфери, фізичним процесам у геосферах і практичному використанню фізичних законів і явищ.

Ключові слова:

Функціональні матеріали і покриття

Переглядів:  961
ISBN: 
978-966-623-967-2
Індекс: 00409
Функціональні матеріали і покриття : навчальний посібник / [М. О. Азарєнков, В. М. Береснєв, С. В. Литовченко та ін.]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 208 с.

У навчальному посібнику викладені методи одержання і властивості функціональних матеріалів і покриттів. Наводяться методи дослідження властивостей матеріалів. Посібник відповідає однойменному спеціальному курсу, який читається на кафедрі матеріалів реакторобудування та фізичних технологій фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Страницы