Вступ до астрофізики та космогонії

Переглядів:  422
ISBN: 
978-966-623-940-5
Індекс: 00122
Захожай В. А. Вступ до астрофізики та космогонії : навч. посібник / В. А. Захожай. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 208 с. – Іл. 98. Табл. 1. Бібліогр. : 80 назв.

Навчальний посібник містить інформацію про основні положення та проблеми астрофізики і космогонії. Проблеми розглянуті у контексті побудови сучасної астрономічної картини світу. У складі посібника міститься перелік рекомендованих для вивчення літературних джерел та інше. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.

Квантова механіка

Переглядів:  318
ISBN: 
978-966-285-033-8
Індекс: 00248
Квантова механіка : навчальний посібник / Батраков Д. О., Шульга В. М., Шульга С. М.  − Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. − 220 с.

У навчальному посібнику розглянута класична квантова теорія, він являє собою конспект лекцій для студентів напрямку «Прикладна фізика». Викладення матеріалу проводиться на основі навчальних курсів «Теоретична механіка» та «Теорія поля». Посібник містить необхідну допоміжну інформацію, питання і завдання для самоконтролю.

Курс фізики

Переглядів:  307
ISBN: 
978-966-623-936-8
Індекс: 00408
Курс фізики : підручник / В. П. Палєхін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 516 с.

У підручнику розглянуті основні питання курсу фізики: механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, електрики і магнетизму, оптики, елементи фізики атома й атомного ядра. Особливу увагу надано питанням, які необхідні для професійної діяльності: будові та характеристикам Землі і її атмосфери, фізичним процесам у геосферах і практичному використанню фізичних законів і явищ.

Ключові слова:

Функціональні матеріали і покриття

Переглядів:  499
ISBN: 
978-966-623-967-2
Індекс: 00409
Функціональні матеріали і покриття : навчальний посібник / [М. О. Азарєнков, В. М. Береснєв, С. В. Литовченко та ін.]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 208 с.

У навчальному посібнику викладені методи одержання і властивості функціональних матеріалів і покриттів. Наводяться методи дослідження властивостей матеріалів. Посібник відповідає однойменному спеціальному курсу, який читається на кафедрі матеріалів реакторобудування та фізичних технологій фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ядерно-физические методы в материаловедении

Переглядів:  297
ISBN: 
978-966-816-315-9
Індекс: 00140
Ядерно-физические методы в материаловедении : учеб. пособ. / [Н. А. Азаренков, В. Г. Кириченко, В. В. Левенец, И. М. Неклюдов]. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 300 с.

В пособии изложены основы ядерно-физических методов анализа в материаловедении. Рассмотрены фундаментальные принципы элементного анализа с помощью ядерно-физических методов, регистрации сверхтонких взаимодействий и результаты усовершенствования методики наблюдения ЯФМ.

Спектроскопия твердого тела

Переглядів:  334
ISBN: 
978-966-623-760-9
Індекс: 00413
Спектроскопия твердого тела: учебное пособие для студентов старших курсов, аспирантов и научных работников / В. К. Милославский, Л. А. Агеев. – Х.: ХНУ імені В. Н.  Каразина, 2013. – 276 с.

В учебном пособии изложены основные положения теории оптических спектров твердых тел и экспериментальные методы их исследования. Показаны трудности в анализе спектров поглощения кристаллов и их преодоление. Для классификации спектров и правил отбора при оптических переходах привлечена теория групп и их неприводимых представлений.

Страницы