Неявні відображення. Умовний екстремум

Переглядів:  367
Індекс: 00375
Неявні відображення. Умовний екстремум : методичні вказівки з дисципліни «Математичний аналіз» / В. K. Дубовий, В. С. Рижий. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 60 с.

Метою даних вказівок з дисципліни «Математичний аналіз» є активізація самостійної роботи студентів. Посібник розбито на параграфи, які починаються з викладання теоретичного матеріалу, далі розглядаються приклади розв’язання задач з наданого матеріалу. Завершується кожний параграф контрольними запитаннями та завданнями для самостійної роботи.

Фізика конденсованого стану в задачах і вправах

Переглядів:  314
ISBN: 
978-966-285-271-4
Індекс: 00454
Фізика конденсованого стану в задачах і вправах : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. І. Бойко, В. В. Богданов. – Х. : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2015. – 188 с.

Пропонований посібник є збірником задач із докладними розв’язками з основних розділів сучасної фізики твердого тіла: кристалографії, фізики кристалічної ґратки, фізичних властивостей кристалів: механічних, теплових, електричних, оптичних і магнітних властивостей діелектриків, металів і напівпровідників.

Ключові слова:

Диференціальне числення функцій кількох змінних

Переглядів:  365
Індекс: 00376
Диференціальне числення функцій кількох змінних : навчально-методичний посібник / В. K. Дубовий, В. С. Рижий. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 88 с.

Метою даного навчально-методичного посібника є активізація самостійної роботи студентів. Посібник розбито на параграфи, які починаються з детального викладання необхідного теоретичного матеріалу, далі розглядаються приклади розв'язання задач із наданого матеріалу. Завершується кожний параграф контрольними запитаннями та завданнями для самостійної роботи.

Ключові слова:

Капиллярные свойства островковых пленок и малых частиц

Переглядів:  368
ISBN: 
978-966-285-131-1
Індекс: 00388
Капиллярные свойства островковых пленок и малых частиц : монография / Н. Т. Гладких, С. В. Дукаров, А. П. Крышталь, В. И. Ларин, В. Н. Сухов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 212 с.

В монографии обобщаются исследования поверхностных явлений в конденсированных пленках.

Примітні явища природи : комірки Бенара з вільними межами

Переглядів:  388
Індекс: 00390
Примітні явища природи : комірки Бенара з вільними межами : навчально- методичний посібник з курсу «Ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології» / Л. С. Бозбєй, Б. В. Борц, В. І. Ткаченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 32 с.

Методичний посібник підготовлено для студентів 5 курсу фізико-енергетичного факультету, які вивчають курс «Ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології» на кафедрі фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології.

Электродинамическая теория композитных сред

Переглядів:  363
ISBN: 
978-966-285-257-8
Індекс: 00463
Электродинамическая теория композитных сред : монография / В. Б. Казанский, В. Р. Туз, В. В. Хардиков. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 220 с.

В монографии последовательно излагаются классическая электродинамическая теория композитных сред и отдельные разделы современной электродинамики слоистых сред.

Примітні явища природи : комірки Бенара з твердими границями

Переглядів:  569
Індекс: 00391
Примітні явища природи : комірки Бенара з твердими границями : навчально- методичний посібник з курсу «Ресурсозберігаючі і екологічно чисті технології» / О. Л. Паточкіна, Б. В. Борц, В. І. Ткаченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 28 с.

Методичний посібник підготовлений для студентів 5 курсу фізико-енергетичного факультету, які вивчають курс «Ресурсозберігаючі і екологічно чисті технології» на кафедрі фізики нетрадиційних енерготехнологій і екології. Запропонована теоретична модель опису комірок Бенара з твердими границями. Представлено аналітичне рішення лінійної стаціонарної задачі Релея з невільними граничними умовами.

Перспективные конструкционные материалы нетрадиционной и атомной энергетики

Переглядів:  387
ISBN: 
978-966-285-299-8
Індекс: 00464
Перспективные конструкционные материалы нетрадиционной и атомной энергетики : учебно-методическое пособие для учебно-исследовательской работы студентов по курсу «Физическое материаловедение» / Н. А. Азаренков, В. Е. Семененко, В. И. Ткаченко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 100 с.

Учебно-методическое пособие предназначено студентам, занимающимся научно-исследовательской работой, при выполнении курсовых и дипломных проектов, проведении специального лабораторного практикума. Рассмотрен широкий круг задач физического материаловедения.

Статистична радіофізика. Приклади та задачі

Переглядів:  423
ISBN: 
978-966-285-189-2
Індекс: 00395
Статистична радіофізика. Приклади та задачі : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. Ф. Тирнов, В. П. Тишковець. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 128 с.

Посібник призначений для формування навичок творчого підходу у студентів при розв’язанні задач з курсу «Статистична радіофізика». У посібнику поряд з висвітленням основних положень курсу наведені рекомендації та підходи до рішення типових задач по відповідних розділах, а для подальшого закріплення навичок запропоновані задачі для самостійного розв’язання (з відповідями).

Методи комп’ютерного експерименту в радіофізиці

Переглядів:  479
ISBN: 
978-966-285-213-4
Індекс: 00466
Методи комп’ютерного експерименту в радіофізиці : навчальний посібник / М. В. Андрєєв, С. Л. Бердник, О. Б. Гниленко та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 256 с.

У навчальному посібнику викладено методи комп’ютерного моделювання, які знайшли широке застосування для проведення комп’ютерного експерименту в радіофізиці при розв’язанні граничних задач електродинаміки, дослідженні електродинамічних властивостей хвилевідних та резонаторних елементів, антенних систем, радіолокаційних характеристик об’єктів у вільному просторі, обробці експериментальних даних.

Страницы