Теорія поверхневих циклотронних хвиль

Переглядів:  538
ISBN: 
978-966-285-376-6
Індекс: 00587
Теорія поверхневих циклотронних хвиль : монографія / В. О. Гірка. Під заг. ред. І. О. Гірки. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 301 с.

У монографії викладено теорію поширення власних хвиль на іонних та електронних циклотронних частотах в обмежених плазмових структурах поперек зовнішнього магнітного поля. Рух частинок плазми описано у межах кінетичного наближення, поля власних поперечних хвиль визначаються рівняннями Максвелла.

Атомна та ядерна фізика

Переглядів:  788
ISBN: 
978-966-285-357-3
Індекс: 00592
Атомна та ядерна фізика : навчально-методичний посібник для студентів нефізичних спеціальностей університетів / В. І. Білецький, Р. В. Вовк, В. Ю. Гресь та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017.– 80 с.

У навчально-методичному посібнику викладено розділ загального курсу фізики «Атомна та ядерна фізика» відповідно до навчальних програм для природничих (нефізичних) спеціальностей університетів. Особлива увага приділена формулюванню основних законів і виявленню фізичного змісту величин, які до них входять. Для студентів нефізичних спеціальностей університетів.

Вступ до астрофізики та космогонії

Переглядів:  775
ISBN: 
978-966-285-211-0
Індекс: 00599
Вступ до астрофізики та космогонії : підручник / В. А. Захожай. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 208 с. – Іл. 98. Табл. 1. Бібліогр. : 80 назв.

Підручник містить основні загальні положення астрофізики та космогонії. Проблеми розглянуто у контексті побудови сучасної астрономічної картини світу. У складі підручника міститься перелік рекомендованих для вивчення літературних джерел та ін. Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів.

Формирование и селекция поперечных мод в лазерных резонаторах

Переглядів:  745
ISBN: 
978-966-285-374-2
Індекс: 00518
Формирование и селекция поперечных мод в лазерных резонаторах : монография / А. В. Дегтярёв, В. А. Маслов, В. А. Свич, А. Н. Топков. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. – 212 с.

В монографии обобщены результаты исследований по разработке и реализации методов формирования волновых пучков заданного профиля в открытых и волноводных резонаторах газовых лазеров инфракрасного и субмиллиметрового диапазонов. Описаны методы, позволяющие осуществлять угловую селекцию мод при перестройке лазерных резонаторов, содержащих открытые и волноводные участки.

Основні поняття і вузли сучасної радіоелектроніки

Переглядів:  613
ISBN: 
978-966-285-283-7
Індекс: 00544
Основні поняття і вузли сучасної радіоелектроніки : навчальний посібник з радіоелектроніки для студентів фізичних спеціальностей / О. М. Думін, А. Ф. Ляховський, В. І. Чеботарьов та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 112 с.

У посібнику стисло наведено основи теорії лінійних кіл з постійними параметрами, гармонічних коливань у лінійних колах, підсилювальних кіл і генераторів.

Постановка експерименту та обробка результатів

Переглядів:  615
ISBN: 
978-966-285-379-7
Індекс: 00546
Постановка експерименту та обробка результатів : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів / А. В. Дегтярьов, М. Г. Кокодій, В. О. Маслов, В. О. Тіманюк – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 176 с.

У навчальному посібнику викладено загальні відомості про постановку фізичного експерименту, оформлення звіту про результати вимірювань, методи оцінки похибок вимірювань. Наведено описи лабораторних робіт з розділів загальної фізики – механіки, електромагнетизму, оптики. Посібник спрямовано на вироблення навичок проведення самостійних наукових досліджень у галузі фізики.

Дифракция волн на периодических многослойных структурах

Переглядів:  730
ISBN: 
978-966-285-322-2
Індекс: 00562
Дифракция волн на периодических многослойных структурах / Л. Н. Литвиненко, С. Л. Просвирнин, С. А. Погарский, М. Е. Калиберда. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. – 268 с.

В монографии предложен новый подход к построению теории взаимодействия (рассеяния и распространения) электромагнитных волн с периодическими последовательностями экранов (препятствий).

Проблемы теоретической физики

Переглядів:  615
ISBN: 
978-966-285-377-5
Індекс: 00575
Проблемы теоретической физики. Научные труды. Выпуск 2 / В. А. Буц, А. Г. Загородний, А. В. Киричок, В. М. Конторович, В. М. Куклин, А. А. Рухадзе, В. П. Силин, А. В. Тур, В. В. Яновский ; под общей редакцией А. Г. Загороднего, Н. Ф. Шульги, ред. вып. В. М. Куклин. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. – Вып. 2. – 376 с. (Сер. «Проблемы теоретической и математической физики» ; под общ. ред. А. Г. Загороднего, Н. Ф. Шульги).

Представлены становление теоретических представлений о бесстолкновительной плазме. Показано, что обнаруженный В. Е. Захаровым механизм нелинейного поглощения ленгмюровских колебаний в плазме имеет место и в случае параметрической неустойчивости интенсивных полей в холодной плазме, описываемых уравнениями В. П. Силина.

Ключові слова:

Вступ до фізичного практикуму з електрики та магнетизму

Переглядів:  684
ISBN: 
978-966-285-387-2
Індекс: 00580
Вступ до фізичного практикуму з електрики та магнетизму : навчальний посібник / В. П. Олефір. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 120 с.

У навчальному посібнику розглянуто принцип дії та характеристики аналогових вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електростатичної, електродинамічної систем та електронного осцилографа.

Моделювання фізичних процесів із використанням технології CUDA

Переглядів:  594
ISBN: 
978-966-285-420-6
Індекс: 00586
Моделювання фізичних процесів із використанням технології CUDA : монографія / І. В. Гущин, В. М. Куклін, О. В. Мішин, О. В. Приймак. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 116 с.

Представлені результати моделювання явищ виникнення хвиль аномально великої амплітуди внаслідок розвитку модуляційної нестійкості. Вивчено характер зверхвипромінення електронних згустків, що рухаються в плазмі. Розроблено модель динаміки конвективного шару і структурно-фазових переходів, що виникають у ньому.

Страницы