Вступ до фізичного практикуму з електрики та магнетизму

Переглядів:  429
ISBN: 
978-966-285-387-2
Індекс: 00580
Вступ до фізичного практикуму з електрики та магнетизму : навчальний посібник / В. П. Олефір. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 120 с.

У навчальному посібнику розглянуто принцип дії та характеристики аналогових вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електростатичної, електродинамічної систем та електронного осцилографа.

Моделювання фізичних процесів із використанням технології CUDA

Переглядів:  350
ISBN: 
978-966-285-420-6
Індекс: 00586
Моделювання фізичних процесів із використанням технології CUDA : монографія / І. В. Гущин, В. М. Куклін, О. В. Мішин, О. В. Приймак. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 116 с.

Представлені результати моделювання явищ виникнення хвиль аномально великої амплітуди внаслідок розвитку модуляційної нестійкості. Вивчено характер зверхвипромінення електронних згустків, що рухаються в плазмі. Розроблено модель динаміки конвективного шару і структурно-фазових переходів, що виникають у ньому.

Теорія поверхневих циклотронних хвиль

Переглядів:  245
ISBN: 
978-966-285-376-6
Індекс: 00587
Теорія поверхневих циклотронних хвиль : монографія / В. О. Гірка. Під заг. ред. І. О. Гірки. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 301 с.

У монографії викладено теорію поширення власних хвиль на іонних та електронних циклотронних частотах в обмежених плазмових структурах поперек зовнішнього магнітного поля. Рух частинок плазми описано у межах кінетичного наближення, поля власних поперечних хвиль визначаються рівняннями Максвелла.

Космос, Земля, человек: актуальные проблемы

Переглядів:  329
ISBN: 
978-966-285-380-3
Індекс: 00591
Космос, Земля, человек: актуальные проблемы / Л. Ф. Черногор. – 2-е изд., доп. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. – 384 с.

В этом издании изложены воззрения автора на современную научную картину мира и важнейшие проблемы, которые будоражат умы человечества. К таким проблемам автор отнес НЛО, падение на Землю крупных космических тел, землетрясения, вулка-низм, цунами, сильные пожары, экологию, энергообеспечение и будущее человечества.

Електрика і магнетизм

Переглядів:  389
ISBN: 
978-966-285-226-4
Індекс: 00498
Електрика і магнетизм : навчальний посібник / Р. В. Вовк, А. В. Попов – 2-ге вид. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 148 с.

У навчальному посібнику викладено розділи загального курсу фізики: «Фізичні основи механіки», «Коливання і хвилі», «Молекулярна фізика і термодинаміка» відповідно до навчальних програм для нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Особлива увага приділена формулюванню основних законів і теорем класичної механіки і термодинаміки та виявленню фізичного змісту величин.

Основи наукових досліджень

Переглядів:  409
ISBN: 
978-966-285-243-1
Індекс: 00429
Основи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей / А. В. Дегтярьов, М. Г. Кокодій, В. О. Маслов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 80 с.

У навчальному посібнику викладено загальні відомості про науково-дослідну роботу у вищих навчальних закладах, питання пошуку та обробки науково-технічної інформації, методологія теоретичних та експериментальних досліджень, методи обробки результатів досліджень, правила оформлення та використання результатів досліджень.

Основи молекулярно-динамічного моделювання біополімерів

Переглядів:  417
Індекс: 00442
Основи молекулярно-динамічного моделювання біополімерів : навчальний посібник / В. М. Трусова, Г. П. Горбенко, М. С. Гірич. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 212 с.

У посібнику викладені теоретичні засади та практичні аспекти методу молекулярної динаміки, розглядаються основні етапи молекулярно-динамічного моделювання білків у розчині та у мембранному оточенні з використанням програмного пакету GROMACS. Посібник призначений для студентів, аспірантів, які вивчають комп’ютерне моделювання в біології та медицині.

Ключові слова:

Механіка і молекулярна фізика

Переглядів:  365
ISBN: 
978-966-285-225-7
Індекс: 00514
Механіка і молекулярна фізика : навчальний посібник / А. В. Попов, Р. В. Вовк. – 2-ге вид. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 172 с.

У навчальному посібнику викладено розділи загального курсу фізики («Фізичні основи механіки», «Коливання і хвилі», «Молекулярна фізика і термодинаміка») відповідно до навчальних програм для нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Medical and Biological Physics. Practicum for students studying the subject in English

Переглядів:  468
Індекс: 00443
Medical and Biological Physics. Practicum for students studying the subject in English / V. M. Trusova, O. A. Ryzhova. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2016. – 100 p.

The material contained in the practicum presents the basic theoretical framework of medical and biological physics. The examples of problems are included in this handbook. Each chapter contains a short description of the theoretical material and formulas required for problem solutions. Examples of solved problems are present in the end of subsection.

Лабораторний практикум з оптики. Частина третя

Переглядів:  337
Індекс: 00447
Лабораторний практикум з оптики. Частина третя / уклад. В. П. Пойда, В. П. Хижковий. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 92 с.

У цьому навчально-методичному посібнику наведені методичні інструкції для студентів 2-го курсу фізичного факультету та факультету радіофізики, біофізики і комп’ютерних систем Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна щодо порядку виконання експериментальних лабораторних робіт на навчальному фізичному практикумі з оптики кафедри експериментальної фізики.

Страницы