Избранные главы (теоретическая физика)

Переглядів:  597
ISBN: 
978-966-285-457-2
Індекс: 00597
Избранные главы (теоретическая физика) / В. М. Куклин. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2018. – 212 с.

В книге рассмотрено спонтанное и индуцированное излучение частиц и волн. Изучается формирование когерентных импульсов вблизи обнаруженного нового порога индуцированного излучения. Показано, как модуляционные неустойчивости порождают самоподобные структуры и аномальные волны.

Ключові слова:

Вакансії, мартенситні перетворення і ресурс ядерних реакторів

Переглядів:  653
ISBN: 
978-966-285-553-1
Індекс: 00600
Лаптєв І. М. Вакансії, мартенситні перетворення і ресурс ядерних реакторів : монографія / І. М. Лаптєв, О. О. Пархоменко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 168 с.

У монографії наведено нові уявлення, які стосуються як «класичного» матеріалознавства взагалі (положення у ґратці та роль вуглецю у мартенситних перетвореннях, оригінальний механізм утворення вакансій, модель крихкого руйнування ОЦК-металів та сплавів), так і найбільш актуальних питань реакторного матеріалознавства щодо природи радіа-ційного зміцнення та крихкості реакторних матеріалів.

Розв’язання задач з електрики та магнетизму в курсі загальної фізики

Переглядів:  601
ISBN: 
978-966-285-563-0
Індекс: 00705
Розв’язання задач з електрики та магнетизму в курсі загальної фізики : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів / Є. Д. Іванов, В. М. Дубовик, В. М. Сухов, В. П. Лебедєв. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 256 с.

Навчальний посібник складається з методичних рекомендацій щодо розв’язання задач з електрики та магнетизму в курсі загальної фізики. Посібник складається з дев’яти розділів з фізики електричних явищ і магнетизму. Розглянуті теоретичні основи загального підходу до розв’язання задач. Наведені розв’язання багатьох задач по кожному розділу, всього більше 200.

Кінетична теорія хвиль в однорідній плазмі без зіткнень

Переглядів:  1194
ISBN: 
978-966-285-494-7
Індекс: 00603
Кінетична теорія хвиль в однорідній плазмі без зіткнень : навчальний посібник [для студентів та аспірантів, які вивчають фізику плазми] / М. О. Азарєнков, І. Б. Денисенко, М. І. Гришанов. – Харків : ХНУ ім. В. Н.  Каразіна, 2018. – 176 с.

Навчальний посібник написано на основі лекцій, які читалися авторами протягом багатьох років у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна студентам 4 курсу фізико-технічного факультету, що вивчають курс «Основи фізики плазми».

Нові керамічні композиційні матеріали інструментального призначення

Переглядів:  870
ISBN: 
978-966-285-506-7
Індекс: 00608
Нові керамічні композиційні матеріали інструментального призначення : монографія / [Р. В. Вовк, Е. С. Геворкян, В. П. Нерубацький та ін.]. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 200 с.

У монографії розглянуто нові технології отримання керамічних композиційних матеріалів інструментального призначення, створення нових методів консолідації тугоплавких матеріалів з метою покращення фізико-механічних характеристик, а також експлуатаційних властивостей.

Ключові слова:

Структура атомiв i молекул

Переглядів:  601
ISBN: 
978-966-285-549-4
Індекс: 00612
Структура атомiв i молекул : навчальний посiбник / Ю. А. Бережной – Х. : ХНУ iменi В. Н. Каразiна, 2018. – 176 с.

Викладено нерелятивiстську i релятивiстську теорiї структури атомiв i молекул.

Protein aggregation and amyloid formation: membrane-related aspects

Переглядів:  535
ISBN: 
978-966-285-490-9
Індекс: 00614
Protein aggregation and amyloid formation: membrane-related aspects : monograph / V. M. Trusova, G. P. Gorbenko Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2018. 152 p.

The monograph highlights the key aspects of the protein aggregating and amyloidogenic behavior in a membrane environment. The questions concerning the molecular architecture and structural polymorphism of amyloid aggregates, their physicochemical properties and membrane-modifying action are addressed. For students and researchers in biological and medical physics.

Ключові слова:

Збірник задач з твердотілої електроніки

Переглядів:  470
ISBN: 
978-966-285-525-8
Індекс: 00729
Збірник задач з твердотілої електроніки : навчальний посібник / Ю. В. Аркуша, М. І. Білецький, А. О.  Мішньов, Е. Д. Прохоров ; за ред. Ю. В. Аркуші. 2-ге вид., доп. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 132 с.

У збірнику наведені задачі за основними розділами курсів «Фізика напівпровідників», «Фізика твердого тіла», «Твердотіла електроніка», «Оптоелектроніка». Кожний розділ супроводжується стислим викладом теоретичного матеріалу, наводяться основні співвідношення та формули, необхідні під час розв’язання задач. У кожному з розділів надаються приклади розв’язання задач.

Кальцій-фосфатні біоматеріали

Переглядів:  1133
ISBN: 
978-966-285-523-4
Індекс: 00621
Кальцій-фосфатні біоматеріали : навчальний посібник / З. З. Зиман. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 288 с.

У книзі охоплено широкий спектр питань, пов’язаних із одержанням, властивостями та застосуванням фосфатів кальцію (ФК) як біосумісних замінників кісткової тканини. Значну увагу приділено деяким унікальним гібридним матеріалам на основі ФК та їх практичному застосуванню у новітніх галузях медицини.

Електрика та магнетизм

Переглядів:  1125
ISBN: 
978-966-285-419-0
Індекс: 00625
Електрика та магнетизм : підручник для студентів інженерно-фізичних факультетів / М. О. Азарєнков, Л. А. Булавін, В. П. Олефір. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 564 с. (Серія «Підручник з фізики для університетів» : за загальною редакцією Л. А. Булавіна).

В підручнику викладено основи електромагнітних явищ. Підручник складається з короткого огляду історії розвитку електромагнетизму, 10 розділів, додатків, предметного та іменного покажчика. Значна увага приділяється детальному аналізу основних законів та фізичному змісту величин, що характеризують електромагнітні явища.

Ключові слова:

Страницы