Фізична хімія: задачі та вправи

Переглядів:  624
ISBN: 
978-966-285-338-4
Індекс: 00537
Фізична хімія: задачі та вправи : навчальний посібник / В. І. Рубцов. – 2-ге вид., випр. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 416 с.

Навчальний посібник містить задачі з фізичної хімії відповідно до програми вищих навчальних закладів хімічного профілю і охоплює розділи курсу фізичної хімії: хімічну термодинаміку, молекулярні розчини, гетерогенні та хімічні рівноваги, розчини електролітів, електрохімію та хімічну кінетику.

Ключові слова:

Малі коливання. I. Лінійні коливання

Переглядів:  386
Індекс: 00461
Малі коливання. I. Лінійні коливання : навч.-метод. посіб. / [О. С. Ковальов, О. В. Єзерська, З. О. Майзеліс, Т. С. Чебанова]. – Х. : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2016. –112 с.

Даний навчально-методичний посібник призначений студентам фізичних спеціальностей, які вивчають теоретичну механіку, і містить приклади та задачі, розв’язок яких сприяє більш глибокому розумінню фізичних ідей механіки, розвитку необхідних практичних навичок у виконанні завдань з теорії лінійних коливань.

Збірник завдань з термодинаміки і статистичної фізики у двох частинах.Частина 1. Термодинаміка

Переглядів:  343
ISBN: 
978-966-285-305-6
Індекс: 00468
Збірник завдань з термодинаміки і статистичної фізики у двох частинах. Частина 1. Термодинаміка: навчальний посібник [уклад. А. Г. Гах, В. Д. Ходусов, А. С. Наумовець]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 138 с.

У збірку включені завдання, які розв’язувалися на практичних заняттях із загального курсу «Термодинаміка і статистична фізика» студентами 4 курсу фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Збірка складається з двох частин. У першій частині задачника розглядаються завдання, повʼязані з термодинамікою, а в другій частині – із статистичною фізикою.

Оптика

Переглядів:  361
ISBN: 
978-966-285-227-1
Індекс: 00489
Оптика: навчальний посібник / А. В. Попов, Р. В. Вовк, В. І. Білецький. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 100 с.

У навчальному посібнику викладено розділ загального курсу фізики «Оптика». Особлива увага приділена формулюванню основних законів і виявленню фізичного змісту величин, що до них входять. Для студентів технічних університетів.

Нелінійна радіофізика

Переглядів:  358
ISBN: 
978-966-285-228-8
Індекс: 00502
Нелінійна радіофізика : підручник / Л. Ф. Чорногор. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 204 с.

Викладено загальні питання нелінійної електродинаміки: вихідні рівняння, методи їх розв’язання, самовплив та взаємодія хвиль, теорія ударних хвиль і солітонів, нестійкості. Наведені численні приклади нелінійних явищ з електродинаміки, квантової та космічної радіофізики, фізики плазми тощо. Обговорюються питання детермінованого хаосу та самоорганізації.

Пиннинг и динамика вихрей в сверхпроводниках

Переглядів:  427
ISBN: 
978-966-285-161-8
Індекс: 00321
Шкловский В. А. Пиннинг и динамика вихрей в сверхпроводниках : учебное пособие / В. А. Шкловский, А. В. Добровольский. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 120 с.

Излагаются как традиционные, так и новые аспекты физики пиннинга и динамики вихрей в сверхпроводниках второго рода. Обсуждаются анизотропия пиннинга и направленное движение вихрей в присутствии однонаправленных плоских дефектов.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Фізико-технологічні основи мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Радіофізика та електроніка», «Біомедична електроніка». Розділ 1. Матеріали і технологічні процеси в мікроелектроніці

Переглядів:  316
Індекс: 00341
Боцула О. В. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Фізико-технологічні основи мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Радіофізика та електроніка», «Біомедична електроніка». Розділ 1. Матеріали і технологічні процеси в мікроелектроніці / О. В. Боцула. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 36 с.

В методичних вказівках містяться відомості та рекомендації щодо розв’язання задач на практичних заняттях з курсу «Фізико-технологічні основи мікро- та наноелектроніки», що входять до першого розділу «Матеріали і технологічні процеси в мікроелектроніці». Призначені для студентів спеціальностей «Радіофізика та електроніка», «Біомедична електроніка» напряму підготовки «Магістр».

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Фізико-технологічні основи мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Радіофізика та електроніка», «Біомедична електроніка»

Переглядів:  336
Індекс: 00342
Боцула О. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Фізико-технологічні основи мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Радіофізика та електроніка», «Біомедична електроніка» / О. В. Боцула. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 20 с.

У методичних вказівках містяться відомості про реалізацію всіх видів самостійної роботи з курсу «Фізико-технологічні основи мікро- та наноелектроніки». Призначені для студентів спеціальностей «Радіофізика та електроніка», «Біомедична електроніка» напряму підготовки «Магістр».

Ключові слова:

Зондовые методы диагностики плазмы

Переглядів:  429
ISBN: 
978-966-285-119-9
Індекс: 00369
Середа И. Н. Зондовые методы диагностики плазмы : учеб. пособие [для студентов и аспирантов, изучающих диагностику плазмы] / И. Н. Середа, А. Ф. Целуйко – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 192 с.

Учебное пособие посвящено вопросам практического применения и теоретической интерпретации зондовых измерений в низкотемпературной плазме. Основное внимание уделяется зондовым измерениям в неподвижной плазме низкого, высокого и промежуточных давлений при отсутствии магнитного поля. Также обосновывается применение и интерпретация теории зондов в пылевой плазме и в плазме с магнитным полем.

Методические рекомендации к выполнению экспериментальных лабораторних работ по молекулярной физике

Переглядів:  323
Індекс: 00448
Методические рекомендации к выполнению экспериментальных лабораторных работ по молекулярной физике / Составители: В. П. Пойда, В. В. Скляр, Э. В. Гапон, О. В. Шеховцов; Т. О. Невгасимова; под общей редакцией В. П. Пойды. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 128 с.

В этом учебно-методическом пособии содержатся методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по молекулярной физике, которые предлагаются для выполнения студентам 1-го курса физического факультета, факультета радиофизики, биофизики и компютерных систем и медицинского факультета Харьковского национального университета имени В. Н.

Страницы