Medical and Biological Physics. Practicum for students studying the subject in English

Переглядів:  751
Індекс: 00443
Medical and Biological Physics. Practicum for students studying the subject in English / V. M. Trusova, O. A. Ryzhova. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2016. – 100 p.

The material contained in the practicum presents the basic theoretical framework of medical and biological physics. The examples of problems are included in this handbook. Each chapter contains a short description of the theoretical material and formulas required for problem solutions. Examples of solved problems are present in the end of subsection.

Лабораторний практикум з оптики. Частина третя

Переглядів:  618
Індекс: 00447
Лабораторний практикум з оптики. Частина третя / уклад. В. П. Пойда, В. П. Хижковий. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 92 с.

У цьому навчально-методичному посібнику наведені методичні інструкції для студентів 2-го курсу фізичного факультету та факультету радіофізики, біофізики і комп’ютерних систем Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна щодо порядку виконання експериментальних лабораторних робіт на навчальному фізичному практикумі з оптики кафедри експериментальної фізики.

Теоретична електродинаміка

Переглядів:  886
ISBN: 
978-966-285-253-0
Індекс: 00526
Теоретична електродинаміка : підручник / [О. В. Багацька, О. Ю. Бутрим, М. М. Колчигін та ін.] – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 414 с.

Пропонований підручник містить матеріали лекційного курсу «Електродинаміка», який читається на радіофізичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна понад тридцять років.

Нелинейная радиофизика

Переглядів:  1829
ISBN: 
978-966-285-255-4
Індекс: 00531
Нелинейная радиофизика : учебник / Л. Ф. Черногор. – 3-е изд., доп. и испр. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 208 с.

Изложены общие вопросы нелинейной электродинамики: исходные уравнения, методы их решения, самовоздействие и взаимодействие волн, теория ударных волн и солитонов, неустойчивости. Приведены многочисленные примеры нелинейных явлений из электродинамики, квантовой и космической радиофизики, физики плазмы и т. д. Обсуждаются вопросы детерминированного хаоса и самоорганизации.

Неявні відображення. Умовний екстремум

Переглядів:  610
Індекс: 00375
Неявні відображення. Умовний екстремум : методичні вказівки з дисципліни «Математичний аналіз» / В. K. Дубовий, В. С. Рижий. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 60 с.

Метою даних вказівок з дисципліни «Математичний аналіз» є активізація самостійної роботи студентів. Посібник розбито на параграфи, які починаються з викладання теоретичного матеріалу, далі розглядаються приклади розв’язання задач з наданого матеріалу. Завершується кожний параграф контрольними запитаннями та завданнями для самостійної роботи.

Фізика конденсованого стану в задачах і вправах

Переглядів:  574
ISBN: 
978-966-285-271-4
Індекс: 00454
Фізика конденсованого стану в задачах і вправах : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. І. Бойко, В. В. Богданов. – Х. : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2015. – 188 с.

Пропонований посібник є збірником задач із докладними розв’язками з основних розділів сучасної фізики твердого тіла: кристалографії, фізики кристалічної ґратки, фізичних властивостей кристалів: механічних, теплових, електричних, оптичних і магнітних властивостей діелектриків, металів і напівпровідників.

Ключові слова:

Диференціальне числення функцій кількох змінних

Переглядів:  603
Індекс: 00376
Диференціальне числення функцій кількох змінних : навчально-методичний посібник / В. K. Дубовий, В. С. Рижий. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 88 с.

Метою даного навчально-методичного посібника є активізація самостійної роботи студентів. Посібник розбито на параграфи, які починаються з детального викладання необхідного теоретичного матеріалу, далі розглядаються приклади розв'язання задач із наданого матеріалу. Завершується кожний параграф контрольними запитаннями та завданнями для самостійної роботи.

Ключові слова:

Капиллярные свойства островковых пленок и малых частиц

Переглядів:  627
ISBN: 
978-966-285-131-1
Індекс: 00388
Капиллярные свойства островковых пленок и малых частиц : монография / Н. Т. Гладких, С. В. Дукаров, А. П. Крышталь, В. И. Ларин, В. Н. Сухов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 212 с.

В монографии обобщаются исследования поверхностных явлений в конденсированных пленках.

Примітні явища природи : комірки Бенара з вільними межами

Переглядів:  639
Індекс: 00390
Примітні явища природи : комірки Бенара з вільними межами : навчально- методичний посібник з курсу «Ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології» / Л. С. Бозбєй, Б. В. Борц, В. І. Ткаченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 32 с.

Методичний посібник підготовлено для студентів 5 курсу фізико-енергетичного факультету, які вивчають курс «Ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології» на кафедрі фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології.

Электродинамическая теория композитных сред

Переглядів:  657
ISBN: 
978-966-285-257-8
Індекс: 00463
Электродинамическая теория композитных сред : монография / В. Б. Казанский, В. Р. Туз, В. В. Хардиков. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 220 с.

В монографии последовательно излагаются классическая электродинамическая теория композитных сред и отдельные разделы современной электродинамики слоистых сред.

Страницы